University of Oulu

Hirsirakenteinen Merikeskus Oulun Toppilaan

Saved in:
Author: Koskimäki, Heljä1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 55.2 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809132784
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koskimäki, 2018
Publish Date: 2018-09-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen työ, jonka aiheena on Hirsirakenteinen Merikeskus Oulun Toppilaan. Työ on toteutettu Moderni Hirsikaupunki -tutkimushankkeelle, jonka yhtenä tavoitteena on suunnitella modernia julkista hirsiarkkitehtuuria kaupunkimaiseen ympäristöön. Suunnitelutyö lähti liikkeelle tammikuussa 2017, kun ilmeni tarve suunnitella satamahinaaja M/S Alpolle museorakennus. Museorakennuksen ja näyttelytilojen lisäksi laivan omistajataho esitti toiveen myös hotellirakennuksen ja ravintolan suunnittelusta niiden yhteyteen. Näiden lisäksi kokonaisuuteen ideoitiin liitettäväksi yleinen sauna kohteen vetovoiman lisäämiseksi. Tavoitteeksi asettuikin laatia rakennuskokonaisuuden tilaohjelma ja luonnokset — Merikeskus, joka on avoin matkailu- ja nähtävyyskohde yhdellä Oulun merellisimmistä ja historiallisesti arvokkaimmista alueista.

Merikeskuksen tontti sijaitsee Oulun Toppilassa vuonna 1777 perustetun Tervahovin paikalla. Tontti on osa Toppilan satama- ja teollisuusaluetta, jonka Museovirasto on luokitellut valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Työn tavoitteeksi oli luontevaa asettaa modernin julkisen rakennuksen suunnitelmat, jotka kunnioittavat paikan historiaa, ja nojautuvat samalla kestäviin rakentamistapoihin ja materiaaleihin.

Diplomityöni ensimmäisessä osassa avaan aiheen ja suunnittelutyön taustoja; mistä Merikeskuksen toiminnot muodostuvat. Käsittelen myös aihetta hirsirakenteinen suuren kokoluokan julkinen rakennus. Toisessa osassa paneudun paikan ja tontin analyyseihin sekä alueen historiaan. Kolmannessa osassa esittelen näiden asioiden yhteenvetona laatimani Merikeskuksen tilaohjelman ja suunnitelmat.

Abstract

This diploma thesis is design oriented. The aim of the thesis is to create a Sea Center with a log structure to Toppila, Oulu. This work is done for the research project called Modern Log City (Moderni Hirsikaupunki). One aim of the research project is to design modern public log architecture in urban context. The work for these plans began in January 2017 for the call to design a museum building for an old harbour tugboat M/S Alpo. In addition to the museum and exhibiton spaces, the owners of the boat wished plans for a hotel and a restaurant. A public sauna was added to the entity in order to increase its attractiveness. The aim of the thesis was to create a space program and plans for the Sea Center — a public sight and tourist attraction — to one of the most marine and historical sites in the town of Oulu.

The site of the Sea Center is at the location of a historical Tervahovi (tar barrel wholesale stocks area), founded in 1777. The plot is a part of Toppila harbour and industry area, categorised as nationwide significant built cultural environment by National Board of Antiquities (Museovirasto). In addition to the ambition to design modern public building the aim was to contemplate the building entirety respecting the history of the area and following sustainable construction and materials.

The first part of my diploma thesis is about the context and background of the subject as well as the facilities of the Sea Center. I will also tell about the log structured public building. In the second part I will bring out the history and analysis of the site and surroundings. In the final chapter there is the project of the Sea Center, composed as a summary of previous research and analyses presented in the previous chapters.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heljä Koskimäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.