University of Oulu

Ihmislähtöinen johtajuus ja avoin vuorovaikutuskulttuuri työyhteisössä

Saved in:
Author: Kivimäki, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809142795
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kivimäki, 2018
Publish Date: 2018-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda kattava kuva ihmislähtöisestä johtajuudesta ja avoimesta vuorovaikutuskulttuurista sekä niiden välisestä yhteydestä työyhteisössä. Ihmislähtöinen johtajuus on herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen vasta viime vuosina ja tutkimus avoimesta vuorovaikutuskulttuuristakin on vähäistä. Ihmislähtöisen johtajuuden ja avoimen vuorovaikutuskulttuurin yhteyttä ei ole suoranaisesti juurikaan tutkittu, vaikka niistä puhutaan samoissa asiayhteyksissä. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja tarkoituksena on määritellä ihmislähtöistä johtajuutta ja avointa vuorovaikutuskulttuuria sekä niiden välistä yhteyttä eri mallien ja teorioiden avulla. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Mitä ihmislähtöinen johtajuus on? 2) Mitä avoin vuorovaikutuskulttuuri on? 3) Tukeeko ihmislähtöinen johtajuus avoimen vuorovaikutuskulttuurin syntymistä ja ylläpitämistä työyhteisössä? Tutkielmassa havaittiin, että ihmislähtöiseen johtajuuteen liittyy alaisten yksilöllinen huomioiminen, auttaminen, tukeminen ja kehittäminen sekä omaehtoisuuden tukeminen, päämäärän selkeyttäminen, yhteistyökyky ja positiivisten suhteiden luominen työyhteisössä. Avoin vuorovaikutuskulttuuri puolestaan tarkoittaa luottamusta ja uskallusta jakaa ideoita, saumatonta yhteistyötä ja selkeisiin tavoitteisiin sitoutumista, yhteisöllisyyttä sekä moneen suuntaan tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tutkielmassa havaittiin, että niin ihmislähtöisellä johtajuudella kuin avoimella vuorovaikutuskulttuurillakin on positiivinen yhteys työntekijöiden hyvinvointiin, tyytyväisyyteen ja tuottavuuteen. Lisäksi ihmislähtöisellä johtajuudella ja avoimella vuorovaikutuskulttuurilla huomattiin olevan yhteneviä piirteitä, kuten työntekijöiden yksilöllinen huomioiminen, tavoitteisiin sitoutuminen ja yhteistyökykyisyys. Siten tässä tutkielmassa esille tulleiden piirteiden ja aiemman tutkimuksen perusteella ihmislähtöisen johtajuuden voidaan todeta tukevan avoimen vuorovaikutuskulttuurin syntymistä ja ylläpitämistä työyhteisössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Kivimäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.