University of Oulu

Persoonalllisuuden yhteys masennuksen ennusteeseen

Saved in:
Author: Sarkkinen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809192815
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Sarkkinen, 2018
Publish Date: 2018-09-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Rautio, Nina
Reviewer: Miettunen, Jouko
Jääskeläinen, Erika
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä persoonallisuuden piirteet vaikuttavat masennuksen ennusteeseen. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja kirjallisuushaku tähän tehtiin PubMed-tietokannasta. Lopullisella hakulausekkeella pyrittiin löytämään mahdollisimman todennäköisesti kaikki aihetta koskevat artikkelit, joissa persoonallisuuden arviointi on tehty käyttäen joko FFM-mallin (Five Factor Model) tai TCI-mallin (Temperament and Character Inventory) mukaisia kyselyversioita. Haettavien tutkimusten julkaisuajoiksi rajattiin vuodet 2010–2018. Lopullisen tarkastuksen jälkeen tämän tutkielman kriteerit täyttäviä tutkimuksia valikoitui käsiteltäväksi 31. Näistä yksittäisiä tutkimuksia kuten kohorttitutkimuksia oli 25, katsausartikkeleita neljä, ja systemaattisia katsauksia ja meta-analyysejä kaksi.

Heikkoa masennuksesta toipumista tai masennuksen uusiutumista itsenäisesti ennustavaksi persoonallisuuspiirteeksi erottui FFM-piirteistä eritoten korkea neuroottisuus (neljässä alkuperäistutkimuksesta kymmenestä), ja TCI-piirteistä korkea vaikeuksien välttäminen (seitsemässä tutkimuksessa kolmestatoista). Parempaa masennusennustetta itsenäisesti ennustaviksi persoonallisuuspiirteiksi taas osoitettiin FFM-piirteistä erityisesti korkea ulospäinsuuntautuneisuus neljässä tutkimuksessa, ja TCI-piirteistä korkea itseohjautuvuus kuudessa tutkimuksessa. Pieni osa alkuperäistutkimusten tuloksista oli ristiriidassa näiden johtopäätösten kanssa.

Muut, harvemmissa töissä ennustekijöiksi nousseet persoonallisuuspiirteet olivat FFM-piirteistä yleisennusteelle suotuisat avoimuus, tunnollisuus ja sovinnollisuus, sekä TCI-piirteistä suotuisina sinnikkyys ja yhteistyöhalukkuus, haitallisena henkisyys, sekä ristiriitaisena hyväksynnän hakeminen.

Kaikkiaan tämän tutkielman tulokset tukevat hypoteesia, että potilaan persoonallisuudella on merkittävä vaikutus masennuksen ennusteeseen, minkä huomioiminen voi potentiaalisesti parantaa tulevaisuuden hoitokäytäntöjä. Persoonallisuuden vaikutus ennusteelle riippui myös käytetyistä hoidoista ja potilasotoksen erityispiirteistä. Useamman persoonallisuusdimension tarkasta ennustevaikutuksesta jäi vielä selvitettävää tulevaisuuden tutkimuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Sarkkinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.