University of Oulu

Abdominoperinaalisen resektion perineaalihaavan ulomman osan sulkemistekniikoiden vertailu

Saved in:
Author: Korpela, Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809212823
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Korpela, 2018
Publish Date: 2018-09-25
Thesis type: Other thesis
Tutor: Rautio, Tero
Kilpivaara, Katariina
Reviewer: Mäkelä, Jyrki
Rautio, Tero
Description:

Tiivistelmä

Adominoperineaalinen resektio (APR) on peräsuolen alakolmanneksen syövissä käytetty leikkaus, jossa on huomattava riski perineaalisen haavan komplikaatioihin. Syventävän tutkielman tarkoituksena on tarkastella 2006–2017 välisenä aikana Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehtyjen APR-leikkausten postoperatiivisia komplikaatioita etenkin perineaalisen haavan sulkutekniikan osalta. Komplikaatioihin laskettiin tutkielmassa kaikki normaalista perineaalisen haavan paranemisesta poikkeavat tapahtumat. Komplikaatioiden vakavuudet arvioitiin käyttäen Clavien-Diondo -luokitusta. Potilastietojärjestelmästä kerättiin myös onkologisiin hoitoihin liittyvät tiedot.

Potilaiden tiedot kerättiin EKSO-potilastietojärjestelmästä ja data taulukoitiin exceliin. Datan analysoinnissa käytettiin SPSS-ohjelmaa.

Analyysissa oli 252 potilasta, joista perineaalinen haava suljettiin suoralla sululla 169 (67,1%) potilaalla ja kielekkeellä 83 (32,9) potilaalla. Kielekeleikkauksista de-epitelisoituja iho-subkutiskielekkeitä oli 57 (22,6%). Komplikaatioita ilmeni yhteensä 130 (54,6%) tapauksessa. Suorassa sulkemisessa komplikaatioita oli 72:ssa (45,3%) ja kielekkeiden avulla tehdyissä suluissa 58:ssa (73,4%) tapauksessa.

Tutkielmassa komplikaatioriski on maailmanlaajuisen kirjallisuuden kuvaamalla tasolla. Lisäksi voidaan todeta kielekeleikkauksiin liittyvä korkeampi komplikaatioriski verrattuna suoraan sulkemiseen. Kielekeleikkausten korkeampaa komplikaatiomäärää voi selittää haastavammat leikkaukset poistettavan materiaalin osalta ja pidempi leikkausaika. Jatkoanalysointeja tarvitaan vielä muuttujien vakioimiseksi ja lopullisten tulosten saamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petteri Korpela, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.