University of Oulu

Tapaus Tähkälä : arvokkaan kulttuurimaiseman osallistava asemakaavatyö

Saved in:
Author: Jänkälä, Suvi-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 132.2 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809272836
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Jänkälä, 2018
Publish Date: 2018-09-28
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soudunsaari, Leena
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Soudunsaari, Leena
Description:

Tiivistelmä

Tämä tapaustutkimustyyppinen diplomityö esittelee Tähkälän asuinalueen luonnossuunnitelman, joka on laadittu alueen asemakaavoitusta ajatellen, sekä siihen johtaneen suunnitteluprosessin. Diplomityö koostuu suunnitelmasta, suunnitteluprosessia avaavasta selostuksesta sekä osallistamisen vaikutusten arvioinnista. Selostusosa käsittelee Kempeleen kunnan Kirkonseudun tilastoalueella sijaitsevan uuden asuinalueen suunnitteluun liittyvää selvitystyötä osallistavan suunnitteluprosessin näkökulmasta. Etenen kaavaprojektin kulun mukaan kronologisesti alkaen tavoitteen ja tarkoituksen määrittelystä ja päätyen analyysin ja arvottamisen kautta suunnittelutyön vaiheisiin ja suunnitelman esittelyyn. Lopuksi arvioin osallistamisen vaikutuksia suunnitelman ja suunnitteluprosessin kannalta.

Diplomityö taustoittaa laajasti Tähkälän kulttuurimaisema-alueen asemakaavatyötä ja pilotoi vuorovaikutteisempaa suunnittelutapaa kunnassa. Diplomityön pohjalta on laadittu asemakaavaluonnos, joka tullaan työstämään ehdotukseksi. Tähkälän asuinalue vastaa kasvavan kunnan tarpeeseen saada omakotitontteja keskustan länsipuolelle. Paikka on lähellä keskustaa ja valmiiksi hyvien palvelu- ja liikenneyhteyksien äärellä, mutta tällä hetkellä maa on aktiiviviljelyssä. Tällaiset maaseutunäkymät ovat Kempeleen keskeistä kulttuurimaisemaa.

Tähkälä on monipuoliseen omakotirakentamiseen painottuva noin 370 asukkaan uusi asuinalue. Erityisesti huomiota on kiinnitetty rakentamisen sopivuuteen perinnemaisemaan sekä toimiviin kevyenliikenteenyhteyksiin. Ideointi alkoi kesällä 2017 ja kaavahanke tuli vireille joulukuussa 2017.

Suunnitteluprosessissa on osallistettu kuntalaisia ja tehty tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa. Diplomityössäni esittelen osallistamista siten, että kokemustani on mahdollista hyödyntää myös muiden kaavahankkeiden osallistamisen suunnittelussa.

Case Tähkälä : a participatory detailed planning process in a valuable cultural landscape

Abstract

This diploma work is a case study, which consists of a plan of a new living district ahead of a draft for a detailed plan, and a description of its participatory planning process. The new district, Tähkälä, is located in the Northern Finland in Kempele municipality, close to the center, in Kirkonseutu area. It serves as research for the detailed planning work in the area, and also as a trial for interactive planning process in the municipality.

There is a need for a new housing area, especially for plots for detached houses, on the western side of Kempele due to relatively fast population growth of the municipality. The location is close to the center and already well connected to services and traffic infrastructure, but the land is still in agricultural use as it has been for hundreds of years, and as such a relevant cultural landscape.

Chronological description begins from defining the need and purpose for the plan, goes on to analysis and value assessment phase ending with several sketches and the trail of thought behind them. I then present the plan and elaborate some of its features. Finally I evaluate the effects of the used means of participation.

Tähkälä is to be a new housing district of circa 370 inhabitants. It consists mostly of plots for detached houses. Special attention was paid to the suitable scale and volume of the buildings to fit them in the landscape, varying plot sizes for different needs as well as the traffic arrangements for the pedestrians and bicycles. The first sketches were drawn in the summer of 2017, and the planning process was initiated in December 2017.

Throughout the process I worked in a participatory manner with the inhabitants of the surrounding areas as well as other designers and authorities. In this diploma work I describe the process from a participatory point of view in such a way that it’s possible for one to utilise my experience in arranging participation in future urban planning projects.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi-Maria Jänkälä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.