University of Oulu

Sijoittamisen asenteiden muodostuminen kuluttajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Lääkkö, Jarmo1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810032862
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Lääkkö, 2018
Publish Date: 2018-10-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Juga, Jari
Ulkuniemi, Pauliina
Description:
Tämä tutkimus pyrkii selvittämään, mitkä tekijät ihmisten elämässä vaikuttavat sijoittamisesta muodostettaviin asenteisiin. Sijoittamisesta käyty keskustelu jakaa ihmiset edelleen karkeasti kahteen kastiin: sijoittaviin ja ei sijoittaviin. Vaikka sijoittaminen on yhä näkyvämpi ilmiö sosiaalisessa mediassa tai Helsingin Sanomien kolumneissa, edelleen merkittävä osa ihmisistä makuuttaa varallisuutta pankkitileillään. Sijoittamiseen liitetään vahvoja ennakkoluuloja ja asenteita, joiden syntyä tämä tutkimus pyrkii selvittämään. Sijoittamiseen liitetty vahva asenteellisuus lisää tämän tutkimuksen merkittävyyttä. Tämä tutkimus suoritetaan laadullisena tapaustutkimuksena Säästöpankki Nooalle puoli strukturoitua teemahaastattelua hyödyntäen. Koska mielenkiinnon kohteena ovat piilevät motiivit ja uskomukset sijoittamisesta, puoli strukturoitu teemahaastattelu katsottiin parhaiten sopivaksi tälle tutkimukselle. Tapaustutkimuksessa on 5 yksityissijoittajaa sekä varallisuusvalmentaja Sanna Spårman. Teoreettisena viitekehyksenä toimivat kuluttajakäyttäytymisen, -asenteen muodostumisen teoriat, odotusarvon teoria sekä prospektiteoria. Tärkeän lisän antaa sijoitustuotteiden ostopäätösprosessiin liitetty tutkimus sekä tarvehierarkia. Puhuttaessa sijoituspäätöksistä ei sovi myöskään unohtaa hyötyfunktioton merkitystä sijoittamisen asenteen määrittämisessä. Teoriassa käsitellään myös verotusta ja kulttuurin vaikutusta sijoittamisen asenteeseen. Tämän tutkimus löysi merkittävän yhteyden haastateltavan perheen sijoituskäyttäytymisen ja haastateltavan sijoituskäyttäytymisen välillä. Kaikki sijoittavat haastateltavat korostivat perheen merkitystä positiivisen sijoittamisen asenteen luonnissa. Pienestä pitäen asetettu tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus rahan suhteen on suurin yksittäinen positiivinen sijoittamisen asenteen luoja. Elämäntilanne tai koulutus ei osoittanut haastateltavien keskuudessa vahvaa korrelaatiota sijoittamisen asenteen kanssa. Elämäntilanne toimi pikemminkin ostopäätösprosessin osatekijänä, mutta ei vaikuttanut sijoittamisesta ylläpidettyyn asenteeseen. Jännitys ja kilpailu ovat myös merkittäviä lisäarvon tuojia sijoituspalveluille ja luovat positiivista asennoitumista sijoitustuotteisiin. Sijoittamisen vievä aika, pitkäveteisyys ja abstraktisuus listattiin negatiivista asennetta tuoviksi tekijöiksi. Ei sijoittavan haastateltavan kohdalla, sijoittamisen tarkoitusta ei ymmärretä eikä sitä koeta arvokkaaksi vaan sijoittaminen laitetaan samalle viivalle säästötilin kanssa. Ei sijoittava haastateltava ei ole myöskään saanut perheeltä eväitä sijoittamiseen, joka korostaa perheen merkitystä sijoittamisen asenteiden luojana entisestään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarmo Lääkkö, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.