University of Oulu

Eteläisen Lapin ja Koillismaan jäätikkösyntyiset maaperämuodot ja niiden syntyolosuhteet

Saved in:
Author: Sarajärvi, Vesa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810042881
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Sarajärvi, 2018
Publish Date: 2018-10-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä opinnäytetyö kuvaa Suomen glasigeenisiä maaperämuodostumia, ja niiden syntyolosuhteita. Esimerkkialueena ja esimerkkeinä on käytetty pääasiassa Koillismaan ja eteläisen Lapin alueilla Veiksel-jäätiköitymisen aikaan syntyneitä muodostumia. Ne edustavat hyvin vastaavia muodostumia koko Suomessa. Tarkastellulla alueella on runsaasti kaikkien Veiksel-jäätiköitymis- ja peräytymisvaiheiden tuloksena syntyneitä maaperämuodostumia, joita edustavat mm. alueen drumliinikentät ja kumpumoreenijonot, sekä Pudasjärveltä Hossaan ulottuva jäätikkökielekkeiden saumavyöhyke, jossa on runsaasti glasifluviaalisesta aineksesta koostuvia harju- ja kumpumuodostumia. Alueen moreenistratigrafia kuvastaa hyvin Veiksel-aikaisen jäätikön dynamiikkaa ja sitä tukevat alueella havaitut muodostumien morfologiset suuntaukset, sekä virtauskielekkeiden uurresuunnat. Post- ja periglasiaalisten prosessien tuloksena syntyneet routa-, tuuli- ja aaltomuodostumat, sekä glasigeeniset meri- ja järvisedimentit on rajattu tarkemman tarkastelun ulkopuolelle, koska post- ja periglasiaaliset prosessit eivät ole vaatineet jäätikön välitöntä vaikutusta, eivätkä siten tässä yhteydessä katsota olevan glasigeenisiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa Sarajärvi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.