University of Oulu

Saint Patrick : approaches to a controversial figure

Saved in:
Author: Virkkala, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810052886
Language: English
Published: Oulu : A. Virkkala, 2018
Publish Date: 2018-10-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This bachelor’s thesis explores the concept of ‘Saint Patrick’. A case study of Saint Patrick, the study approaches the figure from a holistic point of view. Accordingly, it is not the purpose of the study to discuss solely the historicity of the Patrician legend; both the historical and the unhistorical, and further, the past and the present are seen as essential to the figure. On a more general level, the thesis addresses the question of how to approach a figure that is inherently fictitious. Essential to this question is the concept of hagiography. The study shows that attitudinal problems remain in terms of saints. In accordance with more recent trends in the study of saints, this thesis adopts a wider view of what is historical. The present study argues for a dualistic understanding of the concept ‘Saint Patrick’: namely, the figure is a combination of the historical man who flourished in the fifth century and the posthumously developed image of a saint. Moreover, the study demonstrates that Saint Patrick is a construction. Emphasising the significance of the community behind a saint and his/her cult, the ‘clientele’ of a saint, the study discusses the dynamics involved in the construction of a saint. Importantly, understanding Saint Patrick requires a knowledge of the historical and religious context in which the figure has developed. Further, the study demonstrates the importance of appreciating the concept of sainthood in terms of Saint Patrick. Significantly, it is the memory of a person that forms the basis for the creation of a saint. More specifically, this thesis analyses the ‘problem’ of Saint Patrick. The analysis shows that the problematic nature may be understood on a variety of levels. The study concludes that, due to its long history, the concept of Saint Patrick is a complicated one, and the most useful approach is therefore to accept the complexity and focus on the history of the concept. The thesis argues, too, for an understanding of Saint Patrick as a product of Irish history. Considering his historical importance, the study of Saint Patrick is valuable in its own right, but may be seen, too, as instrumental in understanding the history of the Irish.
see all

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee Irlannin suojeluspyhimystä Pyhää Patrikia, jota tutkitaan kokonaisvaltaisesti, käsitteenä. Tutkielman tarkoituksena ei ole siis tarkastella ainoastaan pyhimyksen historiallista paikkansapitävyyttä, vaan laajemmin sisältäen sekä pyhimyksen historiallisen että kuvitteellisen puolen, jotka kuuluvat molemmat olennaisena osana Pyhän Patrikin käsitteeseen. Yleisemmällä tasolla tutkielma pohtii, miten suhtautua historiallisesti merkittävään hahmoon, joka sisältää myös paljon kuvitteellisia piirteitä. Tähän kysymykseen liittyy olennaisesti hagiografian eli pyhimyselämäkerran käsite. Tutkielma osoittaa, että pyhimyksiin liittyy edelleen asenteellisia ongelmia. Pyhimysten tutkimuksen nykysuuntauksia heijastellen tutkielma omaksuu laajemman näkökulman historiaan. Tutkielma esittää Pyhän Patrikin käsitteen muodostuvan kahdesta osasta: 400-luvulla vaikuttanut piispa ja tämän kuoleman jälkeen kehittynyt pyhimys tulisi pitää erillään. On tärkeää huomata, että ’Pyhä Patrick’ on konstruktio. Tutkielma tarkasteleekin, mitä tekijöitä pyhimyksen rakentumiseen liittyy painottaen erityisesti yhteisön, pyhimyksen ”asiakaskunnan”, merkitystä. Jotta voisimme ymmärtää Pyhää Patrikia paremmin, meidän täytyy tuntea se historiallinen ja uskonnollinen konteksti, jossa tämä hahmo on kehittynyt. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, mitä pyhyyden käsite pitää sisällään. Huomautettakoon erityisesti, että pyhimys rakentuu aina henkilön muistolle. Tarkemmin sanottuna tämä tutkielma analysoi Pyhän Patrikin ongelmallisia piirteitä osoittaen, että näissä voidaan nähdä useita eri tasoja. Tutkimus tuleekin siihen lopputulokseen, että Pyhän Patrikin hahmo on monimutkainen johtuen sen pitkästä historiasta, minkä vuoksi on hyödyllisintä hyväksyä tämä monimutkaisuus ja keskittyä tarkastelemaan käsitteen historiaa. Tutkimus esittää myös, että Pyhä Patrik tulisi nähdä Irlannin historian tuloksena. Ottaen huomioon pyhimyshahmon historiallisen merkittävyyden Pyhä Patrik on jo itsessään tärkeä tutkimuskohde. Pyhän Patrikin tutkimus auttaa meitä kuitenkin myös ymmärtämään Irlannin ja irlantilaisten historiaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Virkkala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.