University of Oulu

Sukupuolittuneet käytännöt koulun kuvataidekasvatuksessa

Saved in:
Author: Kangas, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810052887
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kangas, 2018
Publish Date: 2018-10-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössäni nostan tarkasteluun sukupuolen merkityksen koulun kuvataideopetuksen arjessa. Koululaitos ja opettajat tulevat toiminnassaan luoneeksi käyttäytymis- ja toimintamalleja, jotka tukevat ajatusta siitä, millainen jonkin oppilaan pitäisi tämän sukupuolen mukaan olla. Tulevana luokanopettajana pohdin, kuinka kohdella oppilaita tasa-arvoisesti ilman sukupuolittuneita käytäntöjä ja sukupuoleen pohjautuvia ennakko-oletuksia. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää, miten sukupuoli näyttäytyy koulun kuvataide-opetuksen arjessa ja miten opettajalla itsellään on mahdollisuus tiedostaa asia. Kirjallisuuskatsauksen olen toteuttanut koulua, kuvataideopetusta ja sukupuolta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden avulla. Kasvatus ja koulutus nähdään yhteiskunnallisen vallan käyttönä, jolla muokataan yksilöitä kulttuurin määrittelemiin sukupuolirooleihin. Sukupuoli koulun sisällä on selkeä ja kahtia jaettu: oppilaat jaotellaan tyttöihin ja poikiin ja kumpaankin sukupuoleen kohdistetaan erilaisia odotuksia niin käyttäytymisen kuin koulumenestyksenkin suhteen. Koulun kuvataidekasvatuksen arjessa sukupuolistereotypiat ja sukupuolittuneet käytännöt toteutuvat opettajien toiminnassa ja näkemyksissä. (Palmu, 1999, 181). Opettaja törmää päivittäin työssään sukupuoleen liittyviin näkökulmiin ja opettajan tulisikin tiedostaa ja ottaa huomioon lähtökohtia, jotka näyttäytyvät käytännön opetuksessa. Sukupuoleen sidotut stereotypiat elävät joko tietoisina tai tiedostamattomina ja on opettajan ammatillisen pätevyyden kannalta tärkeää tiedostaa ja korjata nämä ennakkoluulot, jotta hän voi kohdella oppilaita tasa-arvoisesti sukupuolistereotypioihin nojaamatta kuvataiteessa. (Kankkunen, 2004, 148).
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Kangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.