University of Oulu

Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen luontokasvatuksen avulla

Saved in:
Author: Hyväri, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810062895
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hyväri, 2018
Publish Date: 2018-10-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää luonnon vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille sekä selventää koulun mahdollisuuksia luontokasvatuksen toteuttajana. Tulevana opettajana olen kiinnostunut koulun mahdollisuuksista lapsen terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta luonnon avulla, minkä vuoksi tutkimus suuntautuu lapsen näkökulmaan. Lapsen näkökulmaa aiheeseen tuo luontokasvatus, jonka tulen määrittelemään kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden, kuten opetussuunnitelman kautta sekä muun muassa ympäristö- ja puutarhakasvatuksen kautta. Kandidaatintutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena luonnon sekä terveyden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tarkastelevan kirjallisuuden kautta. Luontokasvatusta käsitellään koulun näkökulmasta, ja sen tarkoituksena on selventää koulun mahdollisuuksia ja vastuuta luontokasvatuksen toteuttamisessa. Tutkimuksen kaksi tehtävää muodostuvat seuraavanlaisiksi: 1. Millaisia vaikutuksia luonnolla on ihmisen kokonaisvaltaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille? 2. Millaiset ovat koulun mahdollisuudet luontokasvatuksen toteuttajana? Tutkimus osoittaa, että luonnon vaikutukset ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille ovat myönteisiä. Luonto auttaa ihmistä palautumaan stressistä, lisää keskittymiskykyä, vahvistaa itsetuntoa sekä auttaa myönteisen minäkuvan synnyssä. Luonnon fyysiset terveyshyödyt ilmenevät luonnossa tapahtuvan liikunnan kautta saavutettavina hyötyinä sekä kehossa tapahtuvina myönteisinä fysiologisina muutoksina, kuten stressihormonipitoisuuksien parantumisena, syketaajuuden laajenemisena sekä verenpaineen laskemisena. Koulun mahdollisuudet luontokasvatuksen toteuttajana ovat moniulotteiset. Opetussuunnitelman tavoitteita kasvatuksen ja opetuksen saralta voidaan saavuttaa integroimalla oppiaineita toisiinsa luontokasvatuksen toteuttamisen kautta. Puutarhaviljelyllä, ympäristökasvatuksella sekä luontoliikunnalla voidaan saavuttaa sekä opetussuunnitelman mukaisia, että terveyttä ja hyvinvointia monipuolisesti lisääviä vaikutuksia yhtäaikaisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Hyväri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.