University of Oulu

Tuulikuormien mallintaminen Flow Design -ohjelmalla

Saved in:
Author: Granroth, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810102909
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Granroth, 2018
Publish Date: 2018-10-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka AutoCAD Flow Design -ohjelmaa voidaan käyttää apuna tuulikuormia mallintaessa ja selventää Eurokoodien käyttöä tuulikuormien mitoittamisessa. Työssä tehdään 3d-malli ja simuloidaan Flow design -ohjelmalla tuulen vaikutusta rakenteeseen, sekä verrataan tätä käsin laskettuihin tuloksiin. Työn teoriaosuudessa käydään myös yleisesti läpi, millä tavalla tuulikuormia käsitellään rakennesuunnittelun yhteydessä ja työssä on myös tarkoitus tehdä opintomateriaaliksi tarkoitettu ohje Flow design -ohjelman käytöstä, jotta sen käyttöönotto opiskelijoilla olisi helpompaa.
see all

The purpose of this theses was to study how AutoCAD Flow design software could be utilized in designing and modeling of wind forces on buildings and explain in more detail, how to use Eurocode to design wind forces. In this theses, it is explained how to make a 3d-model and how to simulate wind forces on it using Flow Design. In the theory section, the theses covers the basics of wind force calculation and modeling. One aspect of this theses is to make instructions of using Flow design software for students, so the utilization of software can become more fluid in the future.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Granroth, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.