University of Oulu

Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kohtaaminen opettajan työssä

Saved in:
Author: Kujala, Jenni1; Käräjäoja, Saila1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810102913
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kujala; S. Käräjäoja, 2018
Publish Date: 2018-10-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siihen puuttumisesta opettajan näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta.

Tutkielman ensimmäisenä tutkimustehtävänä on selvittää, millaisia vaikutuksia seksuaalisella hyväksikäytöllä on lapseen. Tarkastelussa ovat seksuaalisen hyväksikäytön lapsille aiheutuvat laaja-alaiset vaikutukset tunteisiin ja käyttäytymiseen, aivoihin, kiintymyssuhteeseen, sekä seksuaalisuuteen, joista kootaan yhteen koulussa tunnistettavia oireita. Seksuaalisella hyväksikäytöllä on moniulotteisia vaikutuksia, jotka näyttäytyvät yksilöllisesti.

Toisena tutkimustehtävänä tarkastelemme koulun mahdollisuuksia puuttua ja ehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä sekä keinoja, joilla opettaja kohtaa hyväksikäyttöä kokeneen lapsen. Lisääntyvän ymmärryksen avulla opettajan on helpompi tunnistaa ja puuttua lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Seksuaalikasvatus ja turvataitojen opettaminen, moniammatillisen yhteistyö ja oppilashuoltoryhmä, koulun valmis toimintamalli, sekä lastensuojelulain velvoittaman ilmoitusvelvollisuus tarjoavat keinot, joiden avulla opettaja voi puuttua lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Kujala; Saila Käräjäoja, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.