University of Oulu

Joukkoliikenteen keskuspysäkkien sijaintien paikkatietoperusteinen optimointi Kainuun taajamissa

Saved in:
Author: Miesmaa, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810242944
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Miesmaa, 2018
Publish Date: 2018-10-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Description:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää saavutettavuudeltaan paras sijainti keskuspysäkille yhdessätoista kainuulaisessa taajamassa. Kussakin taajamassa keskuspysäkin optimaalinen sijainti määritettiin paikkatietoperusteisella saavutettavuusanalyysillä. Saavutettavuusanalyysin tuloksia verrattiin keskuspysäkkien nykyisiin sijainteihin. Näin muodostettiin näkemys saavutettavuuden kannalta parhaasta sijainnista. Lisäksi Sotkamon taajaman kohdalla tutkittiin mahdollisuutta muodostaa usean keskuspysäkin malli ja suoritettiin optimointi koko taajama-alueen pysäkkiverkolle. Tutkimuksessa saavutettavuutta tarkasteltiin taajamassa ja sen lähellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Liikkumismuotoina saavutettavuusanalyyseissä olivat kävely ja pyöräily. Saavutettavuusanalyyseissä aineistona käytettiin kansallista Digiroad-tietojärjestelmää (tieverkko ja pysäkit), YKR-ruutuaineistoa 250 m x 250 m ruutukoossa (väestö) sekä YKR-taajamarajausaineistoa. Tutkimuksen saavutettavuusanalyysit suoritettiin ArcMap-ohjelmiston Network Analyst -lisäosaan sisältyvällä Location-Allocation-työkalulla. Lisäksi saavutettavuuden tarkastelussa hyödynnettiin saman lisäosan Service Area -työkalua. Location-Allocation-työkalua käytettiin valitsemaan optimaalinen keskuspysäkin sijainti annetuista ehdokaspisteistä. Pääsääntöisesti ehdokaspisteinä toimivat taajamien nykyiset linja-autopysäkit. Pysäkkien puutteen takia Suomussalmen kirkonkylässä ehdokaspisteet luotiin keinotekoisesti. Analyysissä parhaaksi sijainniksi valikoitui ehdokaspisteistä se, joka oli tieverkkoa pitkin parhaiten saavutettavissa väestöpisteistä. Optimointi suoritettiin kaksi kertaa, tarkastellen ensin saavutettavuutta kävellen ja sitten polkupyörällä. Sotkamon taajamassa tutkittiin useamman keskuspysäkin mallia valitsemalla ehdokaspisteistä ensin kaksi ja sitten kolme keskuspysäkkiä. Lisäksi optimoitiin Sotkamon taajaman koko pysäkkiverkko valitsemalla nykyisistä pysäkeistä ja keinotekoisesti luoduista ehdokaspisteistä parhaan kattavuuden tarjoava yhdistelmä. Suuressa osassa taajamista nykyisen keskuspysäkin todettiin olevan varsin hyvin sijoittunut. Myös optimointivaraa kuitenkin löydettiin. Keskuspysäkin sijainnilla havaittiin olevan suurempi merkitys kävelyn kuin pyöräilyn näkökulmasta. Sotkamon taajamassa päädyttiin suosittelemaan kahden keskuspysäkin mallia. Sotkamon taajaman koko pysäkkiverkkoa tarkasteltaessa huomattiin, ettei pysäkkien sijaintien optimoinnilla päästäisi juurikaan nykyistä parempaan pysäkkiverkon kattavuuteen. Toisaalta, mikäli pysäkit sijoitettaisiin optimaalisesti, nykyisen kaltainen kattavuus voitaisiin taata myös pienemmällä määrällä pysäkkejä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Miesmaa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.