University of Oulu

Paperin uudet käyttömahdollisuudet

Saved in:
Author: Koivikko, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810262946
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koivikko, 2018
Publish Date: 2018-10-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Paperin uudet käyttömahdollisuudet ovat hyvin laaja-alaiset. Iso haaste on, että miten uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet saadaan teolliseen mittakaavaan tuotantovolyymien osalta. Tiivistetysti voidaan todeta, että mikäli jatkossa paperiteollisuudessa pystytään hallitsemaan energian ja veden käyttöä paremmin sekä saadaan kehitetyksi ominaisuksiltaan parempia kuitumateriaaleja, joita voidaan käyttää sekä uusiin ja paranneltuihin lopputuotteisiin, niin paperiteollisuudella on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän rooli myös ympäristöasioissa sekä ohjata ihmisen kulutuskäyttäytymistä enenevissä määrin kohti uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja. Tutkimuksessa perehdytään aineistotutkimuksen kautta alan nykytilanteeseen sekä meneillä olevaan tutkimukseen, ja etsitään syitä alan vääjäämättömälle muutokselle. Paperiteollisuudessa on käännytty 2000-luvun alun tehostamisvuosista sekä 2008 vuoden finanssikriisin jälkeisistä ylikapasiteetin leikkauksista takaisin kasvu-uralle, mutta tällä kertaa kasvua haetaan erikoistuotteista ja siirtymästä kohti biotaloutta — bulkkituotteiden volyymiajattelun tilalle on muodostumassa erikoistuotteet ja tuotteiden jatkojalostuksen kautta saatava arvonlisäys. Maailman megatrendit ja ympäristöarvot ovat suurimmat ohjaavat tekijät teollisuudessa tulevaisuudessa, ja ne ohjaavat toimintaa väistämättä kohti uusia innovaatioita. Paperiteollisuudessa muutostarve on ymmärretty ja tämä näkyy aiheen ympärillä tehtävän tutkimuksen suuresta määrästä. Jatkotutkimuksen kannalta on olennaista löytää toimivimmat uudet konseptit ja tuotteistaa ne teollisuusmittakaavaan sopiviksi.
see all

Base idea of this research is to give a wider perspective to the paper and whole forest industry. There’s been a bad atmosphere to be an employee who works around the forest industry during the few last decades. From employee point of view there’s been a lot of uncertainty when the industry had to close the factories and cut the production volumes due to the production overcapacity issues. There are still some issues especially with the volumes of the print paper industry but despite of this the industry is on the edge of a new economic boom because other sectors — pulp, board and wood — inside the industry are growing. There’s a lot research ongoing and a constant flow of the white papers keeps on coming. The point of view on this research is to highlight the main difference compared to the recent decades — the research field is much wider nowadays. It’s not enough to try to enhance the mills and production methods a bit by bit anymore. The pressure comes from the rise of the environmental awareness, resource scarcity and tighten global environment laws. From the paper industry view the industry needs badly the new innovations that uses raw materials in a new and more clever way. At the same time there is a space for new innovative products but those need to be manufactured from the less raw-materials with the low energy consumption and water usage. In future the whole industry has to be built on to the foundation that cherish the idea of bio economy that aims to efficient and long-lasting recyclable material usage. The next generation of the paper products need to be more recourse efficient and environmentally friendly but there’s a good change to achieve these goals due to the base fiber materials are recyclable by their nature for example compared to the plastic products. Global markets and global rivalry keep on pushing the industry forward, but its need to be fast to achieve the required new product breakthroughs. The research that combines the innovations that are maturity enough for the use of industrial scale of manufacturing will be needed on upcoming years.
see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Koivikko, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.