University of Oulu

Varhaiskasvattaja leikissä : osallistuja ja leikkiympäristön rakentaja

Saved in:
Author: Roivainen, Anna-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810302953
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Roivainen, 2018
Publish Date: 2018-10-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintutkielmassa tutustutaan, miten varhaiskasvattajat ovat mukana lasten leikeissä ja leikkiympäristöissä. Tutkimuskysymyksenä on: Miten kasvattaja voi tukea lasten leikkejä ja leikkiympäristöjä? Tutkimuksen aihe on syntynyt tutkijan omasta mielenkiinnosta leikkiä kohtaan. Tutkijan omat kokemukset ja havainnot kasvattajien vähäisestä leikistä ovat herättäneet kiinnostuksen aiheen tutkimiselle. Tutkielma on tyyliltään laadullinen tutkimus, joka toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa hyödynnetään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) myötä leikki korostuu varhaiskasvatuksessa hyvin paljon. Leikki on yksi tärkeimmistä tavoista työskennellä varhaiskasvatuksessa, ja se on luontevinta toimintaa lapsilla. Leikin tärkeyden vuoksi myös kasvattajien rooli leikeissä ja leikkiympäristöissä korostuu varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet painottaa lapsen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta ja leikkiä. Kirjallisuuden mukaan leikkiä arvostetaan korkealle, mutta käytäntö osoittaa toista. Kasvattajalla on suuri vastuu leikkiympäristön luonnissa ja suunnittelussa, mutta itse leikissä kasvattajia näkyy harvoin mukana. Kasvattajien leikkiasenteissa on parantamisen varaa, jotta yhteistä leikkiä voi syntyä enemmän. Tutkimuksen myötä kasvattajat voivat tietoisesti pohtia omaa toimintaa suunnitellessaan lasten kanssa leikkiä ja leikkiympäristöä. Tutkimuksessa on pyritty luotettavuuteen alussa esiteltyjen tutkijan omien ennakko-oletuksien myötä. Nämä ennakko-oletukset saattavat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, ja niinpä lukijan on tärkeää tietää nämä tutkimuksen alussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maria Roivainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.