University of Oulu

Korkeakoululähtöinen yrittäjyys Oulun yrittäjyysekosysteemissä

Saved in:
Author: Holappa, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811072978
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Holappa, 2018
Publish Date: 2018-11-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma tehdään toimeksiantona Oulun kaupungin BusinessOulu -liikelaitokselle. Tutkielman tavoitteena on tarkastella korkeakoululähtöisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä Oulun alueellisessa yrittäjyysekosysteemissä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, mikä on Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston sekä muiden alueellisten toimijoiden rooli ekosysteemissä tutkielman kirjoitushetkellä. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään yrittäjyyden ekosysteemiteoriaa. Empiirinen osuus toteutetaan teemahaastattelututkimuksena, jossa haastateltavana on yhdeksän (9) oululaisen korkeakoululähtöisen yrityksen perustajia. Tutkielman tulokset kertovat Oulun yrittäjyysekosysteemin vahvuuksista ja kehittämiskohteista korkeakoululähtöisten yritysten näkökulmasta. Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun välillä on eroja yrittäjyyskulttuurissa, tukitoiminnoissa sekä yrittäjyysnäkökulman opetuksellisessa hyödyntämisessä. Tutkimuslähtöisten ja ei-tutkimuslähtöisten yritysten lähtökohdat markkinoillepääsyssä ja kasvussa ovat erilaiset. Korkeakouluilta toivotaan voimakkaampaa profiloitumista yrittäjyyden kannustajina ja tehostajina. Haastatellut yrittäjät kokevat Oulun yrittäjyyskulttuurin pääosin avoimena ja verkostoitumisen helppona. Yrittäjyyttä ja yrityksiä tukeva palvelu- ja tapahtumatarjonta on monipuolista, mutta sen profiloinnissa ja tiedotuksessa on parannettavaa. Rahoituksen saatavuudessa ja pitkäjänteisyydessä sekä rahoitusneuvonnassa on nähtävissä kehittämiskohteita, erityisesti yksityisen rahoituksen osalta. Julkisuuteen välittyvä oululainen yrittäjyyskäsitys vaikuttaa edelleen voimakkaan teknologiapainotteiselta. Sen toivotaan tulevaisuudessa monipuolistuvan kaupungin ja korkeakoulujen esimerkin voimalla. Tutkielmassa luotu näkemys ja visuaalinen esitys oululaisesta yrittäjyysekosysteemistä auttaa ekosysteemin ja siinä tapahtuvien muutosten hahmottamisessa. Ekosysteeminäkemystä voidaan soveltaa esimerkiksi korkeakoulujen tai Oulun kaupungin omien ekosysteemien rakentamisessa. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää ekosysteemin ja sen osatekijöiden kehittämisessä yritystoimintaa paremmin edistäviksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Holappa, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.