University of Oulu

Ekologisuuden ja kannattavuuden välinen riippuvuus PK-yrityksissä

Saved in:
Author: Vaaramo, Eero-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811072979
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-P. Vaaramo, 2018
Publish Date: 2018-11-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kallunki, Juha-Pekka
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Ympäristöasiat ovat yhä enemmän ja enemmän mukana jokapäiväisessä keskustelussa. Nykyään ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa myös yritysmaailmassa ja yritysten täytyy ottaa ympäristöasiat vakavasti eri sidosryhmiltä tulevan paineen vuoksi. Mielipide yritysten ympäristöön panostamisesta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon: alussa ne olivat ylimääräinen ja vältettävä kustannuserä, kun taas nykyään niillä pyritään saavuttamaan kilpailuetua ja taloudellista hyötyä. Jotta ympäristöasioita voi yrityksessä johtaa, täytyy niiden olla jollain tapaa mitattavissa. Tästä johtuen ympäristöasioita on liitetty yhä tiiviimmin laskentatoimen ja raportoinnin kentälle. Ympäristölaskentatoimella pyritään rekisteröimään, muokkaamaan, analysoimaan ja raportoimaan yrityksen ympäristöön liittyviä asioita. Yrityksillä on tiettyjä lain velvoittamia ympäristöön liittyviä asioita, jotka täytyy raportoida, mutta ne liittyvät pelkästään asioihin jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan, talouteen tai tulevaisuudennäkymiin. Vapaaehtoinen ja laajempi ympäristöraportointi on kasvussa ja yrityksille on tarjolla useita erilaisia standardoituja vapaaehtoisia raportointiohjelmia, kuten esimerkiksi GRI:n standardit. Nykyään iso osa tutkijoista on sitä mieltä, että ympäristöasioihin panostaminen tuo euroja yritykseen enemmän kuin vie, vaikkakin tutkimustulokset ovat edelleen hieman ristiriitaisia. Tämä tutkimus tutkii ympäristöasioiden ja kannattavuuden välistä yhteyttä. Tätä yhteyttä on tutkittu paljon, mutta tulokset eivät ole olleet johdonmukaisia. Tässä tutkimuksessa tutkittiin ympäristötoiminnan ja kannattavuuden riippuvuutta lineaarisella regressioanalyysillä. Otoksena oli noin 50 yritystä kolmelta eri toimialalta; rakennusalalta, kuljetusalalta ja teollisuuden alalta. Jokaiselta yritykseltä tarkasteltiin kahta vuotta. Ympäristötoimintaa mitattiin sähkön, veden, jätteen ja polttoaineen kulutuksella vuositasolla. Kannattavuutta mitattiin nettotulosprosentilla, myyntikateprosentilla, ROA:lla, ROE:lla ja ROI:lla. Tuloksena tutkimuksesta saatiin todella maltillinen riippuvuus lukujen välille, eli lisäys kulutuksessa heikentää kannattavuutta. Kaikille ympäristöindikaattoreille löydettiin tilastollista merkitsevyyttä 10 prosentin luottamusvälillä, veden, jätteen ja polttoaineen kulutukselle jopa 5 prosentin luottamusvälillä. Vaikutus kannattavuuteen kaikissa indikaattoreissa oli kuitenkin todella pientä ja merkillepantavaa oli jätteen positiivinen etumerkki, eli jätteen vaikutus kannattavuuteen oli päinvastainen kuin muilla indikaattoreilla. Merkitsevyys oli kuitenkin todella pientä, joten tutkimus ei juurikaan selkeytä kysymystä ympäristötoiminnan ja kannattavuuden välisestä riippuvuudesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eero-Pekka Vaaramo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.