University of Oulu

Mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet web-suunnittelussa

Saved in:
Author: Saari, Sampsa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811093005
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Saari, 2018
Publish Date: 2018-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Korhonen, Olli
Description:
Tämän tutkimuksen aiheena on mobiililaitteiden käytettävyyden haasteet Web-suunnittelussa. Aihe on tärkeä, koska mobiililaitteiden osuus Internetin käytössä on kasvanut lyhyessä ajassa valtavasti. Tutkimuksen on tarkoitus tutkia, mitkä ovat yleisempiä käytettävyyden haasteita mobiililaitteilla Webissä ja miten ne eroavat perinteisten pöytätietokoneiden haasteista. Tutkimuksessa tutkitaan myös, millä keinoilla käytettävyyttä voitaisiin parantaa Web-sivustoilla. Tutkimuksessa pyritään aluksi tunnistamaan kirjallisuudesta yleisempiä mobiililaitteiden käytettävyyden haasteista Webissä. Empiirisessä osiossa tehdyn tutkimuksen tulos vastasi kirjallisuudesta löytynyttä tietoa. Tutkimus osoittaa, että mobiililaitteilla on samoja haasteita Webin käytettävyydessä kuin pöytätietokoneillakin. Suurin ero on se, että mobiililaitteiden ja pöytätietokoneiden välillä on paljon eroavaisuuksia esim. Mobiililaitteilla on hitaammat Internet yhteydet sekä pienemmät näytöt. Näiden vuoksi käytettävyyden sääntöjen noudattaminen mobiililaitteilla on entistäkin tärkeämpää. Tässä tutkimuksessa löydettiin useita keinoja parantaa mobiililaitteiden käytettävyyttä Web-sivustoilla. Empiirisentutkimuksen tuloksena esitellään keinoja ja toimintatapoja, joilla mobiilisivustojen käytettävyyttä voidaan parantaa. Tuloksissa todettiin saavutettavuuden sekä suorituskyvyn parantuneen sivustolla huomattavasti käyttäen tutkimuksessa löydettyjä tekniikoita. Jokainen Web-suunnitteluprojekti on ainutlaatuinen ja niillä on erilainen sisältö, yleisö ja tavoitteet, on vaikea luoda täydellistä ohjeistusta kaikille sivustoille paremman käytettävyyden aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksessa löydetyt tulokset ovat joukko parhaita käytäntöjä ja suosituksia verkkosivustojen rakentamiseen mobiililaitteille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sampsa Saari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.