University of Oulu

Improving internal logistics process with Lean Six Sigma project

Saved in:
Author: Knuutinen, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811143028
Language: English
Published: Oulu : J. Knuutinen, 2018
Publish Date: 2018-11-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The objective of this study is to investigate how lean six sigma can be used in a process improvement project, and how to apply lean six sigma in a real-life situation. The task is to decrease the amount of late deliveries to a factory from a nearby logistics facility, where production materials are stored in. The study will be performed as a case study. The case study begins with a literature review, where scientific publications of the subject are studied. After this, a real-life process improvement project will be carried out in a company. During the project, the learnings from the literature and the tools and methods of lean six sigma will be applied. There will also be examples given on the application of lean six sigma. As a result of this study, suggestions for improvement were made. Implementing these suggestions would help to reduce the amount of late deliveries. Due to the limited time of the project, these suggestions could not be completely carried out to be used practically during the case study. Therefore, it was not possible to report the actual benefits of these improvements. However, a pessimistic annual assessment of the potential benefit was 485,000 euros. The results of this study can be used very well because the tools used in the project can be applied to any field of business. The potential benefit for the process under investigation is not entirely generalizable. However, many companies face the same kind of problems in their processes, for which, this study can be of help to.
see all

Työn tavoitteena on tutkia, miten lean six sigmaa voidaan hyödyntää logistiikkaprosessin kehittämisessä ja miten sen käytännöntoteutus on mahdollista. Tarkoituksena on vähentää myöhästyneiden materiaalitoimitusten määrää tehtaan ja läheisen materiaalivaraston välillä. Työ suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa ensin tehdään kirjallisuuskatsaus aiheesta tutkimalla alan tieteellisiä tutkimuksia ja julkaisuja. Tämän jälkeen suoritetaan käytännön prosessinkehitysprojekti yrityksessä. Projektin aikana sovelletaan kirjallisuudesta opittua tietoa ja käytetään lean six sigman työkaluja, joista annetaan myös esimerkkejä. Työn tuloksena saatiin kehitysehdotuksia, jotka tekemällä myöhästyneiden toimitusten määrää saataisiin vähennettyä. Projektin rajallisen aikataulun takia näitä ehdotuksia ei ehditty viedä kokonaisuudessaan käytäntöön asti, joten ei ollut mahdollista raportoida todellisia taloudellisia säästöjä. Vuosittainen pessimistinen arvio kehityspotentiaalista oli noin 485 000 euroa. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin hyödynnettävissä, sillä projektissa käytettyjä työkaluja voidaan hyödyntää monenlaisissa kehitysprojekteissa toimialasta riippumatta. Kehityspotentiaali ei ole suoraan yleistettävissä muihin logistiikkaprosesseihin, mutta samankaltaisia ongelmia ilmenee monien yritysten prosesseissa, joten tämä tutkimus voi olla hyödyksi myös niiden ratkaisemiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Knuutinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.