University of Oulu

Visuaalinen taidekasvatus osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa

Saved in:
Author: Kenttälä, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811143036
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kenttälä, 2018
Publish Date: 2018-11-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaista on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvattu pedagoginen toiminta, sekä kuvailla miten visuaalisen taidekasvatuksen keinoin pedagogista toimintaa voi toteuttaa varhaiskasvatuksessa. Toteutukseltaan tutkimus on teoreettinen tutkielma, jossa hyödynnetään sisällönanalyysiä. Aineistona sisällönanalyysille toimii uusi vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelma, joka on valtionhallinnon asettama varhaiskasvatusta ohjaava ja säätelevä dokumentti. Tutkimusotteena on aristoteelinen, deskriptiivinen laadullinen tutkimus joka pyrkii kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tutkielmassa perehdyn velvoittavan asiakirjan sisältöön ja pohdin Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden käytännön toteutustapoja visuaalisen taidekasvatuksen keinoin. Tutkimuksen tulokset kertovat, että Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvatussa pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa painottuvat integroinnin, vuorovaikutteisuuden, osallisuuden ja lapsilähtöisyyden, sekä itseilmaisun ja identiteetin teemat. Varhaiskasvatussuunnitelman kuvallisen ilmaisun ja visuaalisen taidekasvatuksen sisällöt vastaavat pitkälti toisiaan, mutta ovat painottuneet eri tavoin. Tutkimus antaa näkökulmia siitä, kuinka eri alueidensa kautta visuaalinen taidekasvatus voi tukea Varhaiskasvatussuunnitelmassa painottuvia osa-alueita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Kenttälä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.