University of Oulu

Making sense of online news on climate change : a sentiment analysis approach

Saved in:
Author: Palokangas, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811153040
Language: English
Published: Oulu : T. Palokangas, 2018
Publish Date: 2018-11-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sentiment analysis is a data mining approach used especially to make sense of the ever-increasing volumes of online media in order to figure out what people think of products, services or issues. Applications to journalism as a form of public debate on wider political issues have been in the minority. This thesis took a form of a literature review to investigate sentiment analysis as an approach that could be used to extend and enhance existing media research methods, particularly that of framing, which concerns the viewpoints that get into the media frame and thus to the public eye. Online news of climate change were used as a topical focus of this treatment. The thesis covered the recent relevant sentiment analysis research to outline the developments, possibilities and challenges of using sentiment analysis to extend framing research. The results of the study indicated that from a journalistic point of view, sentiment analysis research is developing to a good direction, to approaches where the value of domain and topic specific methodologies are increasingly emphasized in addition to more general classification into good-bad or positive-negative. The value of combining sentiment analysis and journalistic framing research could be in making better sense of public debate and shaping of public opinion in important, complex issues such as climate change.
see all

Sentimenttianalyysi on tiedonlouhintamenetelmä, josta on erityistä hyötyä alati lisääntyvän verkkomedian ymmärtämisessä. Menetelmää voi käyttää, kun yritetään saada selkoa siitä, mitä ihmiset ajattelevat tuotteista, palveluista tai ilmiöistä. Journalismin ja erityisesti sen poliittiseen debattiin keskittyvän julkisen keskustelun ymmärtämisessä sentimenttianalyysin rooli on ollut vähäisempi. Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohtii miten sentimenttianalyysiä voisi hyödyntää mediatutkimuksessa käytetyn kehystämisen (engl. framing) laajentamisessa ja tehostamisessa. Kehystämisessä on kyse niistä median tekemistä rajauksista, jotka määrittävät julkisuuteen pääsevät näkökulmat. Aiherajauksena tässä tutkielmassa on käytetty ilmastonmuutosta käsitteleviä verkkouutisia. Tutkielma käsittelee tuoretta sentimenttianalyysitutkimusta hahmotellessaan lähestymistavan kehitystä, mahdollisuuksia ja haasteita suhteessa kehystämiseen. Sentimenttianalyysin viimeaikaiset kehityslinjat, kuten keskittyminen yhtä tekstiä pienempiin analyysiyksiköihin tai tarkempi käsiteltävien aihepiirien huomioiminen, tukevat sen hyödyntämistä myös mediatutkimuksen välineistössä. Sentimenttianalyysin ja journalistisen kehystämistutkimuksen yhdistämisen hyötynä voidaan nähdä se, että näin voitaisiin kasvattaa analysoitavien aineistojen määrää ja näin saada myös parempi kuva ilmastonmuutoksen kaltaisten isojen ilmiöiden ympärillä käytävästä julkisesta keskustelusta ja julkisen mielipiteen muodostumisesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Palokangas, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.