University of Oulu

Hero, shadow and trickster : three archetypes in The Kingkiller Chronicle

Saved in:
Author: Tikkanen, Tapio1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811153046
Language: English
Published: Oulu : T. Tikkanen, 2018
Publish Date: 2018-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alarauhio, Juha-Pekka
Reviewer: Siromaa, Maarit
Alarauhio, Juha-Pekka
Description:
This master’s thesis examines three literary archetypes as they appear in the two novels of Patrick Rothfuss’ high fantasy series The Kingkiller Chronicle released thus far — The Name of the Wind and The Wise Man’s Fear. The thesis provides a brief outline of the history of archetypes, inspecting Carl Jung’s original psychoanalytical theories on the unconscious and the archetypes within, James Frazer’s anthropological examinations as well as the literary significance of archetypes as discussed by, for example, Joseph Campbell and Northrop Frye. Using this as a theoretical background, the paper proceeds to review the three primary archetypes used in the analysis: hero, shadow and trickster, as well as demonstrating how these archetypes have been employed in the analysis of literature and film in the past. The primary goals of the analysis are to examine if these three archetypes are present in the protagonist of the aforementioned novels, whether these archetypes are employed in a conventional or an original manner as well as if these three archetypes co-actualize in the protagonist to create a multi-dimensional, round character as opposed to a flat character. These goals are pursued by identifying and analysing archetypally significant sections and events from the two novels. The analysis reveals that the three archetypes do co-actualize in the protagonist, thus creating a complex, multi-dimensional character. Furthermore, the novels contain both conventional archetypal scenes and non-conventional ones, which shows the flexibility of literary archetypes as well as their potential to keep evolving and adding to their definitions the new, complex characteristics that the creative minds of authors have and will invent without compromising the fundamental idea of archetypes as recognizable patterns that permeate all of literature.
see all

Tämä pro gradu -työ tarkastelee kolmen kirjallisuuden arkkityypin käyttöä Patrick Rothfussin fantasiankirjasarjassa Kuninkaansurmaajan kronikka, josta on tähän mennessä julkaistu kaksi romaania: Tuulen nimi ja Viisaan miehen pelko. Työ käsittelee lyhyesti arkkityyppien historiaa alkaen Carl Jungin psykoanalyyttisistä teorioista alitajunnasta ja sen sisältämistä arkkityypeistä, siirtyen James Frazerin antropologisiin havaintoihin ja lopulta esimerkiksi Joseph Campbellin ja Northrop Fryen väitteisiin kirjallisuuden arkkityyppien merkittävyydestä. Tämä toimii työn teoreettisena taustana, jonka jälkeen sen kolme keskeistä arkkityyppiä — sankari, kelmi ja kujeilija — rajataan. Tätä seuraa katsaus näiden kolmen arkkityypin aikaisempaan hyödyntämiseen niin kirjallisuudessa kuin elokuvissa. Tutkielman päämääräisinä tavoitteina ovat selvittää ovatko nämä kolme arkkityyppiä löydettävissä edellä mainituissa romaaneissa, käytetäänkö niitä tavanomaisella vai poikkeavalla tavalla ja aktualisoituvatko nämä kolme arkkityyppiä yhdessä romaanin päähenkilössä luoden moniulotteisen, pyöreän hahmon verrattuna litteään hahmoon. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi molemmista teoksista tutkitaan katkelmia ja osioita, jotka ovat arkkityypillisesti merkittäviä. Analyysi paljastaa, että nämä kolme arkkityyppiä todella aktualisoituvat romaanin päähenkilössä luoden monitahoisen hahmon. Lisäksi molemmat novellit sisältävät sekä tavanomaisia arkkityypillisiä osioita että epätavallisia osioita. Tämä paljastaa kirjallisuuden arkkityyppien joustavuuden sekä niiden potentiaalin jatkaa muuttumista. Täten niiden määritelmiin lisätään uusia, kompleksisia tunnusmerkkejä, joita kirjailijat ovat luoneet ja tulevat luomaan kuitenkaan vaarantamatta arkkityyppien olennaista ideaa tunnistettavista malleista, jotka tulevat aina olemaan kirjallisuuden keskiössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tapio Tikkanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.