University of Oulu

”Mien halua sitä vanhaa aikaa takasi” : muistitiedollinen tutkimus 1930-luvun syrjäseudulla syntyneiden elämästä

Saved in:
Author: Harri, Ilkka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811153049
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Harri, 2018
Publish Date: 2018-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kinnunen, Tiina
Jouhki, Essi
Reviewer: Enbuske, Matti
Kinnunen, Tiina
Description:
Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut syrjäseudulla 1930-luvulla syntyneiden elämää. Tutkimukseni aineisto koostuu tekemistäni haastatteluista, joiden kautta tarkastelen kolmen haastateltavani elämää. Haastatteluiden kokonaiskesto on noin 10 tuntia, ja tein haastatteluista analyysin helpottamiseksi sanatarkan litteroinnin. Käsittelin aineistoa kvalitatiivisen analyysin ja tulkinnan keinoin. Tutkimuksen keskiössä on ollut haastateltavien kokemusten selvittäminen heidän elämänsä aikana. Omaelämäkerrallisissa haastatteluissa korostuu muistellun elämän merkitykset. Pidän aineistoani luotettavana haastateltavieni kokemusten kartoittamisessa ja omaksuttujen toimintamallien paikantamisessa. Tutkimuksessani käy ilmi miten haastateltavien lapsuudessa omaksumat identiteetit säilyvät vahvoina läpi elämän. Haastateltavien elämänpolku sisältää suuren rakennemuutoksen, koulutuksellisen harppauksen sekä voimakkaan yhteiskunnallisen vaurastumisen kauden. Sivujuonteena tutkimuksessa tarkastellaan selviytyjäkansan myytin toteuttamista haastateltavien elämässä. Niukoista oloista lähteneille haastateltaville elämä muodostui osittaiseksi selviytymiskamppailuksi. Epävarmuutta oman pärjäämisen suhteen lisäsi koulutuksen vähäisyys. Koulutuksesta tuli heidän sukupolvestaan alkaen tae yhteiskunnallisen arvostuksen ja aseman vakiinnuttajana. Kun omaan koulutukseen ei ollut aikoinaan ollut mahdollisuutta, haastateltavat halusivat tarjota lapsilleen parhaat mahdolliset lähtökohdat tukemalla heidän kouluttautumistaan. Lasten kouluttautuminen herätti myös ristiriitaisia tuntemuksia, sillä se osoitti heille oman pienuutensa muuttuneessa yhteiskunnassa velkataakkoineen. Lasten koulumenestyksestä oltiin iloisia, mutta samalla oma turvattomuuden tunne lisääntyi lasten kasvan koulutuksen edessä. Selviytyjäkansan ajankohtaisuus nousee tutkimuksessa esiin selkeästi. Selviytyjäkansan tarinat kulkevat jokapäiväisessä historiassa vahvasti mukana. Tutkimuksen suurin anti on kokonaisen elämän mittaisten kokemusten säilymisen tarkastelussa. Tutkimus antaa lisäsyvyyttä historiallisen sosiologian makrotasojen tutkimusten rinnalle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilkka Harri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.