University of Oulu

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan pintaosan rapautuminen

Saved in:
Author: Juutinen, Mitro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811153052
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Juutinen, 2018
Publish Date: 2018-11-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Rikastushiekka-allas on malminrikastuksessa syntyvän jätteen eli rikastushiekan läjitysalue ja loppusijoituspaikka. Altaat perustuvat ympäristön ja yleisen turvallisuuden huomioon ottamiselle, sillä rikastushiekka-altaisiin sijoitettava aines voi olla merkittäväkin haitta ympäristön eri osille, kuten pohjavedelle ja sitä kautta myös ihmisille. Jätteistä syntyvä uhka perustuu niissä oleviin haitta-aineisiin ja niiden käyttäytymiseen ympäristössä. Suurimman riskitekijän aiheuttaa kuitenkin rikastushiekoissa olevat herkästi hapen vaikutuksesta rapautuvat sulfidimineraalit, jotka rapautuessaan voivat tuottaa happamia valumavesiä. Rautuvaaran rikastushiekka-altaan pintaosan rapautumista tutkittiin osana Biopeitto-projektia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mitro Juutinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.