University of Oulu

Rantamuodostumat

Saved in:
Author: Repo, Wille1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811153053
Language: Finnish
Published: Oulu : W. Repo, 2018
Publish Date: 2018-11-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Rantojen monimuotoisuus johtuu rantaa muovaavista eroosiotekijöistä, joista tärkeimpiä ovat tuulten ohjaama aaltoenergia, rannan läheisyyden pintavirtaukset sekä vuorovesikanavat. Rantoja voidaan luokitella niiden sijaintiin mantereeseen nähden, sekä eri ominaisuuksien, kuten rannan sedimenttimateriaalin ja muodon perusteella. Rantakerrostumat ovat rannan prosessien tuloksia, ja niihin kuuluvat myös veden alla olevien rantavyöhykkeiden kerrostumat. Kerrostumien sedimenttikoostumukset vaihtelevat eri osissa rantaa riippuen aaltojen energiatasoista ja rannan kaltevuudesta. Myös vallitseva sää vaikuttaa aaltojen toimintaan, sillä esimerkiksi myrskyisellä säällä aallot kuljettavat usein sedimenttejä tavallista kauemmaksi mantereelle. Rannan maa-aineskerrokset muodostavat fasiessekvenssejä, jotka ovat pystysuuntaisia eli vertikaalisia leikkauksia rannan kerrosrakenteesta. Rantojen vertikaalileikkausten koostumukset ja muoto vaihtelevat riippuen rannalla vallitsevista rannalle sedimenttimateriaalia tuovista eroosiotekijöistä ja siitä, onko merenpinta korkealla eli transgressiivisessa tilassa, vai taantumatilassa eli regressiossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Wille Repo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.