University of Oulu

Käytettävyysarviointimenetelmien soveltuvuus kuntosaliympäristössä

Saved in:
Author: Rajala, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811173067
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Rajala, 2018
Publish Date: 2018-11-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kuntoliikunnan suosion lisääntyessä kuntosalille kehitettävien ohjelmistojen ja laitteiden kysyntä kasvaa. Kun ihmiset kiinnostus tietynlaista teknologiaa kohtaan kasvaa, samaiselta teknologialta odotetaan enemmän, ja palautetta käytettävyydestä alkaa virrata. Liikuntaa harrastaessa ihminen ei kykene pysähtymään niin kuin tavallisessa liikunnassa, joten tällainen mobiili konteksti eroaa tavallisesta ohjelmiston käytöstä. Viime aikoina mobiililaitteiden käytettävyyteen on kiinnitetty paljon huomiota, ja niistä löytyy paljonkin tutkimusta, mutta liikuntaan erikoistuvia tutkimuksia on hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa perehdytään salin erityispiirteisiin käytettävyyden näkökulmasta perehtymällä yleistä käytettävyyttä ja mobiilikontekstia koskevaan kirjallisuuteen. Lopputuloksena pyritään luomaan käsitys siitä, miten liikunnan rajoitteet ja siitä saadut edut vaikuttavat käytettävyyteen kuntosalilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Rajala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.