University of Oulu

Liikunnan ohjausta lapsen itsetuntoa vahvistaen

Saved in:
Author: Siikavirta, Arto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811203074
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Siikavirta, 2018
Publish Date: 2018-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmassani tutkin sitä, kuinka kasvattaja voi tukea lapsen itsetunnon kehittymistä positiiviseen suuntaan. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, millainen pedagogiikka liikuntatuokioiden aikana tukisi parhaiten lapsen itsetunnon vahvistamista. Tutkielmani esittää kirjallisuuskatsauksen keinoin lukijalle katsauksen siitä, miten kasvattaja voi tunnistaa lapsen itsetunnon luonteen ja kuinka kasvattaja voi vuorovaikutuksen ja palautteenannon keinoin tukea lapsen itsetunnon vahvistumista. Tutkielmani osoittaa, että itsetunto on piirre, mikä muodostuu jo lapsuudessa. Lapsen kehittyvä itsetunto on herkkä vaikutteille, sekä positiivisille että negatiivisille vaikutteille. Vahvan ja heikon itsetunnon tunnistaminen vaatii kasvattajalta tunneälyä ja pelisilmää, sillä tieteellisiä menetelmiä eri itsetuntojen luotettavaan tunnistamiseen ja mittaamiseen ei ole keksitty. Kasvattajan on osattava ottaa huomioon jokaisen lapsen yksilöllinen itsetunto päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja palautteenannossa. Avainasemassa on lapsen kannustaminen, positiivinen huomioiminen ja kehittävä, uusiin yrityksiin rohkaiseva kritiikki. Tutkielmani sisältää oman pohdintani siitä, kuinka kasvattajana soveltaisin tutkittua tietoa lapsen itsetunnon kehittämisestä liikuntatuokioiden parissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arto Siikavirta, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.