University of Oulu

Radiotaajuisen kentän mittaukset ja sietotestaus kannettavilla puhelimilla

Saved in:
Author: Mäenpää, Mika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811213084
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäenpää, 2018
Publish Date: 2018-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän työn tarkoituksena on tutkia kannettavien puhelimien aiheuttamia sähkökentän voimakkuuksia ja ohjeistaa, miten elektronisten laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus voidaan varmistaa puhelimilla. Kannettavina puhelimina tässä työssä ovat DECT puhelin, VIRVE, radiopuhelin sekä matkapuhelin eri generaatioilla. Työssä todennetaan kannettavien puhelimien aiheuttamia sähkökentän voimakkuuksia laboratoriossa eri generaatioilla ja taajuusalueilla. Maksimikentänvoimakkuudeksi DECT puhelimelle mitattiin 8,5 V/m, VIRVE:lle 10,6 V/m, radiopuhelimelle 5,4 V/m ja matkapuhelimelle 18,6 V/m. Työssä myös tutkitaan kannettavien puhelimien sähkömagneettisen kentän vaikutusta sähköisiin järjestelmiin, kuten automaatiokaappien sisäiseen elektroniikkaan. Tätä työtä voidaan käyttää apuna esimerkiksi voimalaitosympäristössä, kun halutaan todentaa, kuinka voimakkaille sähkökentille käytettävä laitteisto altistuu ja varmistaa käytettävän laitteiston häiriönsietokyky kannettavien puhelimien sähkömagneettiselle säteilylle. Tämä työ perustuu lähdekirjallisuuteen sekä laboratoriomittauksiin radiokaiuttomassa huoneessa, joita sovelletaan kenttäolosuhteisiin, missä laboratoriomittauksia ei ole mahdollista suorittaa.
see all

The purpose of this work is to study the electric field strengths caused by portable telephones and to guide how the electromagnetic compatibility of electronic devices can be ensured by using telephones. Portable phones used in this work include DECT phone, VIRVE, radiotelephone and mobile phone with different generations. The work verifies the electric field strengths of the mobile phones in different frequency ranges and generations with laboratory measurements. The maximum measured field strength for the DECT phone was 8.5 V/m, for VIRVE 10.6 V/m, for the radiotelephone 5.4 V/m and for the mobile phone 18.6 V/m. The paper also examines the effects of the electromagnetic fields caused by portable telephones on electrical systems such as electronics inside automation cabinets. This work can be used, for example, in a power plant environment, when it is to be verified how strong electric fields are present and to ensure that the equipment used is immune to the electromagnetic radiation of portable telephones. This work is based on source literature and laboratory measurements inside an anechoic chamber which are adapted to field conditions where it is not possible to carry out laboratory measurements.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mika Mäenpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.