University of Oulu

Circular economy in architecture : sustainable principles for future design

Saved in:
Author: Lammert, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 16 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811233096
Language: English
Published: Oulu : L. Lammert, 2018
Publish Date: 2018-11-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Abstract

At present, construction is one of the most destructive, energy consuming and material wasting industries. The current linear system cannot last, and to change anything, we need to redesign the system and our way of thinking. In my thesis, I will explain the theory behind a circular economy and how it could be applied to building, as well as discuss waste issues and material sources. Deconstruction is also a big polluter, and one solution to combat that problem would be to design buildings to be readily disassembled.

The aim of this project is to bring awareness about the subject of sustainable design in a modern context and gather this information into one place. Many ideas presented are ones that have been around for as long as people have built buildings, such as material scarcity, resource efficiency and reusing existing materials while reducing waste. Some ecobuilding projects that have successfully implemented these ideas will be presented.

In the conclusion, I will present certain concrete ideas and methods for bringing about circular thinking into the built environment. A good starting point would be to decide whether a building needs to be demolished, if so, can the elements be reused or recycled, or if designing a new build with renewable raw materials is the best option.

Tiivistelmä

Yhteiskunnassamme rakennusalla kulutetaan nykyään eniten energiaa ja haaskataan materiaaleja. Lineaarinen talous ei kestä nykyistä toimintatapaamme ja muutoksia saamme aikaan vain muuttamalla järjestelmää ja ajattelutapojamme. Diplomityössäni käsittelen kiertotalouden teoriaa ja sen hyödyntämistä rakentamisessa, sekä pohdin jäteongelmia sekä materiaalilähteitä. Myös purkutyö on rakentamisessa suuri saastuttaja ja siihen esitän ratkaisuksi rakennusten suunnittelemista purettaviksi.

Diplomityöni tavoitteena on lisästä tietoisuutta kestävän suunnittelun aiheesta (nykyhetken viitekehyksessä) ja koota nämä tiedot yhteen. Monissa esittämistäni konsepteissa hyödynnetään olemassa olevia ideoita, kuten materiaalien saatavuutta ja uudelleenkäyttöä sekä jätteenhallintaa, mutta oleellista on kuinka kokonaisvaltaisesti niitä käytämme. Esimerkkiprojektien avulla havainnollistan konseptien sovellutuksia käytännössä.

Lopuksi ehdotan käytännön esimerkein miten kestäviä suunnitteluideoita voi käyttää rakennetussa ympäristössä. Rakentamisessa hyvänä lähtökohtana voi pitää, että rakennusten tulisi olla purettavia, kierrätettäviä ja että uusissa rakennuksissa käytettäisiin uusiutuvia raaka-aineita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lammert, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.