University of Oulu

Ultima Thule

Saved in:
Author: Rasmussen, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 69.4 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811233097
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Rasmussen, 2018
Publish Date: 2018-11-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Herneoja, Aulikki
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni “Ultima Thule” käsittelee Pohjois-Norjan rannikolle sijoittuvan lomakodin luonnosvaiheen suunnittelun. Pääpainona työssäni on itse suunnitelma, siihen liittyvä kuvamateriaali ja lisäksi paikan hengen tavoittaminen. Työni taustalla on asiakas ja tilaohjelma, mutta diplomityövaiheen tavoite ei ole ollut suoraan toteuttanut asiakkaan toiveita. Tilaohjelmaa olen käyttänyt suunnitelmassani karkeana raamina. Suunnittelutyön lähtökohdaksi ja tueksi olen perehtynyt tarkemmin rakennuspaikan luonteeseen, sen luontoon, ilmastoon ja historiaan. Diplomityössäni olen halunnut käyttää enemmän aikaa paikan hengen tunnelmointiin ja analysointiin kuin rakenneteknisten detaljien ratkaisemiseen.

Suunnittelukohteen rakennuspaikka sijoittuu pieneen kalastajakylään. Tontti on jäämeren äärellä, kylätien päässä ja alueen viimeinen vapaana oleva tontti. Kylään ei ole uudisrakennuksia rakennettu melkein kahteen vuosikymmeneen ja yli puolet rakennuskanta on jälleenrakennuskauden tyyppitalo -tuotantoa. Suunnitelma, jota esittelen diplomityössäni, on mittakaavaltaan ja muotokieleltään olevaa kylärakennetta täydentävä kokonaisuus, edustaen kuitenkin nykyaikaista arkkitehtuuria.

Abstract

”Ultima Thule” is my master’s thesis that covers the first stage planning of a seaside dwelling in Northern-Norway. The focus in my work is the plan and design itself, the visual material regarding the work and the surroundings and to discover the spirit of place and connect with it. The request for architectural planning came from a client with a design brief, but in my thesis, I have set my own goals and only used the brief as a starting point. To understand the sprit of place and to support my planning I have orientated myself with the surroundings, the nature and climate and read up on the local history. In my thesis I’m focusing more on spirit of place based planning than on solving technical details.

The building site is situated in a small fisher village. The site is the last available building lot in that area, at the end of the village road on shore of the arctic ocean. There hasn’t been erected any new buildings for two decades in the village, and over half of the current residences are prefabricated post-war timber houses. The design of the dwelling I’m presenting in my master’s thesis a completion to the existing village buildings both in terms scale and shape, but in a contemporary way.

see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Rasmussen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.