University of Oulu

Maantieteellisen epämääräisyyden mallintamisesta tietokannoissa

Saved in:
Author: Imppola, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811233106
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Imppola, 2018
Publish Date: 2018-11-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Maantieteellisten tietokantojen ja GIS:in kehittyessä ja uusien kehityssuuntien avautuessa erääksi merkittäväksi tekijäksi on noussut epämääräisyyden hallinta. Maantieteellisen todellisuuden eräs perustavanlaatuinen ominaisuus on epämääräisyys, joka ilmenee useilla eri tavoilla maantieteellistä todellisuutta mallinnettaessa maantieteellisissä tietokannoissa ja GIS:issä. Kyetäkseen mallintamaan todellisuutta tarkasti ja oikeellisesti, GIS-sovellutusten on otettava tämä epämääräisyys huomioon. Epämääräisyyden mallintamisella ja hallinnalla on merkitystä etenkin näihin järjestelmiin pohjautuvan päätöksenteon kannalta. Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli kartoittaa tutkimuskenttää, joka tarkastelee maantieteellistä epämääräisyyttä, sekä pyrkiä löytämään niitä ratkaisuja epämääräisyyden mallintamiseen, joita tuo tutkimuskenttä on tuottanut. Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen tuloksena löydettiin joukko erilaisia menetelmiä vaihtelevin sovellutusaluein ja lähtökohdin. Menetelmät jakautuivat karkeasti neljään pääjoukkoon: sumeiden joukkojen teoriaan pohjaaviin, karkeiden joukkojen teoriaan pohjaaviin, laajennettuihin malleihin pohjaaviin sekä todennäköisyysmalleihin pohjaaviin. Tutkimuksen perusteella tutkimuskenttä ei ole yksimielinen siitä, mikä menetelmä on tutkimuksen tulevaisuuden kannalta olennainen, ja kysymys vaikutti olevan vielä hyvin auki. Myöskään mitään laajempaa käyttöä näkeviä sovellutuksia tai standardeja ei tutkimuksen perusteella löydetty.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Imppola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.