University of Oulu

Maankäytön konflikti Oulun Hietasaaren asemakaavamuutoksessa

Saved in:
Author: Korpelainen, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811283135
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Korpelainen, 2018
Publish Date: 2018-11-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää Oulun Hietasaaren maankäytöstä käytävän konfliktin piirteitä, syitä jaa ratkaisumahdollisuuksia. Tutkimuskysymyksiini kuuluivat: 1. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet konfliktin muodostumiseen Hietasaaren tapauksessa, 2. Keitä ovat konfliktin osalliset ja mitkä ovat heidän kantansa asiaan? 3. Kuinka Hietasaaren konflikti voidaan selvittää niin, että mahdollisimman monen tahon ääni kuullaan ja huomioidaan päätöksissä ja projektin lopputuloksessa? 4. Kuinka Hietasaaren tapauksen tyylisiä konflikteja voidaan estää tai vähintään lieventää ennakoivilla toimenpiteillä ja suunnittelulla? Tutkimusmetodina toimi aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin perehtyminen sekä kerätyn tiedon analysointi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Hietasaaren maankäytön konfliktin tärkeimpiin osallisiin kuuluvat Oulun kaupunki, Pellepyy Oy, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, Hietasaaren palstaviljelijät ry, Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry, Oulu-seura ry ja kaikki konfliktialueella toimivat yritykset. Konfliktin synnyn syinä vaikuttaisi olleen osallisten eriävät intressit ja arvot liittyen Hietasaaren resurssien käyttöön. Muita syitä konfliktin syntyyn ovat olleet osallisten vähäinen halu yhteistyöhön ja riittämätön tiedonvaihto. Konfliktin ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen taas olisi mahdollisesti onnistunut hyödyntämällä konfliktien kartoitukseksi kutsuttua menetelmää. Pohdittavaksi asiaksi jäi mahdollisuus siitä, että olisiko Hietasaaren konfliktissa ollut ollenkaan todellista mahdollisuutta kaikkien osallisten tasavertaiseen kuulemiseen eriävien mielipiteiden suuren määrän vuoksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Korpelainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.