University of Oulu

Hailuodon lapset : lasten materiaalinen kulttuuri kirkkohautojen perusteella

Saved in:
Author: Tuovinen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811293151
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tuovinen, 2018
Publish Date: 2018-12-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylimaunu, Timo
Lipkin, Sanna
Reviewer: Kallio-Seppä, Titta
Väre, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, onko lasten hautauksissa Hailuodolle tyypillisiä piirteitä, vai noudattaako se samaa kaavaa kuin lähialueiden tunnettu hautaus- ja kuolemankulttuuria. Sekä sitä, onko alueella joitain aivan omia piirteitään? Toisena tutkimuskysymyksenä on selvittää lapsen ja aikuisen välistä suhdetta Hailuodossa sekä tämän suhteen näkymistä hautauksissa. Aineistona tutkielmalle ovat vuosien 1985–1987 kaivauksilla Hailuodossa dokumentoidut lasten haudat ja niihin liittyvät löydöt. Tätä aineistoa käydään vertailevan ja historiallisen tiedon kautta läpi sosiaali- ja lapsuuden arkeologian diskurssien kautta. Tutkielma hyödyntää jo ennestään hankittua niin kajoamattomin metodein kuin kaivauksilla saatua dataa nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueen hautauksista keskiajan jälkeen. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on vertailun, sekä aineistoa historiallisessa kontekstissaan lapsuuden näkökulmasta tarkastellen tutkia lapsen asemaa Hailuodossa 1600- ja 1700-luvuilla.

Keskeisinä tuloksina voidaan pitää syventävää tietoa nykyisen Pohjois-Pohjanmaan alueelle eläneiden lasten hautauksista 1600- ja 1700-luvuilla, sekä sen samanaikaisesta kulttuurisesta monimuotoisuudesta tällä elämän osa-alueella vertaamalla Hailuodon materiaalia esimerkiksi Saloisten, Haukiputaan ja Kempeleen samanaikaisiin hautauksiin ja muihin vertailukelpoisiin aineistoihin. Monelta osin Hailuodon materiaalissa on samoja piirteitä kuin lähialueiden hautauksissa ja ne noudattavat selkeästi yhdessä samansuuntaista tapakulttuuria. Tutkielma kuitenkin tuo esiin sen, että aineistossa on omia piirteitään erimerkiksi hautoihin laitettujen esineiden muotokielen ja yksityiskohtaisten hautaustapojen osalta.

Aineiston perusteella lapset ovat olleet aktiivinen osa Hailuodon yhteisöä aineiston muodostumisen aikaan. Lapsen kohtelussa on ollut eroja oletetun sukupuoli-identiteetin, sosiaalisen aseman sekä lasten fyysisen kehityksen mukaan. Lapset ovat saaneet osakseen huomiota ja heidän kuollessaan on heille haluttu turvata mahdollisimman hyvä ja turvallinen hautaus yhteisönsä omien sosiaalisten normien mukaan. Aikuisen ja lapsen suhde myös näkyy hautauksissa juuri Hailuodossa löydetyissä lasten ja aikuisten haudoissa, joita aineistossa on useita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Tuovinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.