University of Oulu

Salolammen Suomi-koulut eurooppalaiseen viitekehykseen suhteutettuna

Saved in:
Author: Väänänen, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 155
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811293154
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Väänänen, 2018
Publish Date: 2018-12-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Brunni, Sisko
Reviewer: Brunni, Sisko
Frick, Maria
Description:
Pro gradu -tutkielmassani suhteutan yhdysvaltalaisen suomen kielen kielikylpyleirin, Salolammen, kesäkurssien 1–5 opetussuunnitelmien tavoitteet ja päiväkohtaiset taitotasoille, jotka on määritelty teoksessa Eurooppalainen viitekehys: kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys (2003). Salolampi on yksi Concordia Language Villagesin kielikylistä. Salolammen kurssisuunnitelmat tavoitteineen ja päiväkohtaisine sisältöineen ovat osa tutkielmassa käyttämääni aineistoa. Toinen osa aineistoani ovat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvaimet. Metodina tutkielmassa on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jonka teoriaviitekehyksenä on toiminut Eurooppalainen viitekehys (2003). Teoreettisena pohjana tutkielmassa ovat olleeet EVK:n lisäksi myös erilaiset opetussuunnitelman mallit. Tutkielman tarkoituksena on ollut suhteuttaa Salolammen kesäkurssin tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt EVK:n taitotasokuvaimiin ja näiden perusteella tarkastella, mille taitotasolle mikin kurssi sijoittuu. Lisäksi tarkoituksena on ollut tarkastella, vastaavatko saman kurssin tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen taitotasot toisiaan. Tutkielmani analyysin perusteella joidenkin kurssien tavoitteita ja sisältöjä on vaikea suhteuttaa EVK:n taitotasoille vastaavuuksien hajanaisen sijoittumisen vuoksi. Toisaalta joidenkin kurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen vastaavuudet sijoittuvat selkeästi jollekin tietylle taitotasolle. Tavoitteet ja päiväkohtaiset sisällöt eivät ole suurimmassa osassa kursseja keskenään linjassa, sillä osassa kursseissa tavoitteet sijoittuvat korkeammalle kuin päiväkohtaiset sisällöt ja osassa kursseja matalammalle kuin päiväkohtaiset sisällöt. Osassa kursseja tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen sijoittumista keskenään on ollut vaikea verrata, koska vastaavuudet ovat sijoittuneet taitotasoille niin hajanaisesti. Kurssit eivät myöskään vaikeudu kurssista 1 kurssiin 5 tasaisesti, vaan esimerkiksi kesäkurssista 4 löytyvät korkeimmalle sijoittuneet vastaavuudet. Kaikissa kursseissa korostuvat suullisen vuorovaikutuksen osa-alueet ja luetun ymmärtämistä esiintyy jonkin verran miltei kaikilla kursseilla. Kirjoittamiseen liittyviä vastaavuuksia löytyy kesäkurssista 3 eteenpäin. Kesäkurssien tavoitteiden ja päiväkohtaisten sisältöjen sijoittumiseen kullekin taitotasolle vaikuttavat etenkin kursseilla käydyt aiheet eivätkä niinkään oppijoiden kielitaitoon liittyvät seikat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Väänänen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.