University of Oulu

Wau-ilmiöstä yliähkyyn : alakoulun opettajien näkemyksiä sosiaalisen median opetuskäytöstä

Saved in:
Author: Mansikka, Tiina1; Torssonen, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303186
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Mansikka ; T. Torssonen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Laru, Jari
Pinola, Timo
Description:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on sosiaalisen median (some) opetuskäytöstä. Sosiaalinen media on ottanut vahvasti jalansijan niin oppilaiden kuin opettajien vapaa-ajasta, mutta samalla myös kasvattanut suosiotaan valtavasti myös koulumaailmassa. Jokainen tietää varmasti jonkin sosiaalisen median sovelluksen, ja siitä puhutaan paljon, niin hyvässä kuin pahassakin, mutta tarkkaa määritelmää siitä harva tietää. Monikaan ei tiedä, mitä kaikkia palveluita katsotaan kuuluvaksi sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media eli some tarjoaa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää niin kouluissa opetuksessa kuin vapaa-ajan käytössä. Tutkimuksen tavoite oli selvittää alakoulun opettajien sosiaalisen median käyttöastetta niin vapaa-ajalla kuin oppilaiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa myös siitä, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään opetus- ja oppimistilanteissa päivittäisessä koulutyössä. Tutkimuksessa lisäksi kiinnosti opettajien saama koulutus sosiaalisen median opetuskäytön suhteen. Opettajien vastauksia on analysoitu swot-analyysimenetelmällä. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja siinä on käytetty fenomenografista analyysia. Aineisto on koottu eri kanavien kautta tammi-helmikuussa 2018. Vastauksia kyselyyn on saatu kaikkiaan 39:ltä alakoulun opettajalta. Vastaajat työskentelevät kouluissa ympäri Suomen ja vastaajia löytyy jokaiselta alakoulun luokka-asteelta. Vastaajien ikä vaihtelee 24 ja 60 ikävuoden välillä. Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalinen media on alakoulun opettajille tuttu ja jo laajalti käytössä opetuksessa. Jokainen kyselyyn vastannut opettaja hyödyntää sosiaalista mediaa toisinaan omassa opetuksessaan, lähes kaikki vastaajat käyttivät sitä kuitenkin vapaa-ajalla päivittäin. Sosiaalisen median sovellukset ovat hyvin arkipäiväistyneitä ja niin yleisessä käytössä, ettei käytettäviä sovelluksia edes osata suoraan yhdistää sosiaaliseksi mediaksi. Sosiaalista mediaa hyödynnetään opetuskäytössä, mutta sen käytön katsotaan usein olevan huomaamatonta tai jopa tiedostamatonta. Tutkimukseen vastaajissa ilmeni mielipiteitä sosiaalisesta mediasta niin puolesta kuin vastaankin — puolestapuhujat vannoivat opetuksen monipuolistamisen nimeen ja vastaansanojat muun muassa puolestaan kritisoivat ruutuaikaa sekä sosiaalisen median käytön yliähkyä. Tutkimuksen SWOT-analyysin mukaan, sosiaalisen median sovelluksissa on nähtävissä paljon eri mahdollisuuksia haasteista huolimatta, ja sillä voidaan joissain tapauksissa havaita vaikutuksia oppilaiden motivaatioon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina MansikkaTaru Torssonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.