University of Oulu

Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sosiaalisesta kuormituksesta masennuksesta kuntoutumisen aikana

Saved in:
Author: Pitkälä, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303187
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pitkälä, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Lanas, Maija-Liisa
Description:
Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja masennus on yksi yleisin opiskelijoiden mielenterveysongelma. Masennuksesta kuntoutuminen on usein haastava elämänvaihe ja kytkeytyy monella tavalla ihmissuhteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelututkimuksena kuuden Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja kuormituksesta masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tutkimuksessa saatiin tärkeää tietoa siitä, mitä masennuksesta kuntoutuvan yliopisto-opiskelijan eri sosiaalisissa verkostoissa voidaan huomioida, jotta kuntoutumista voidaan tukea asianmukaisesti. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Analyysi eteni siten, että haastatteluista muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka voitiin erotella ryhmittäin ammattiapuun, opintoihin, perheeseen, ystäviin, parisuhteeseen, vertaisryhmään, Kelaan, muuhun sekä omaan sosiaaliseen tukeen muille ihmisille. Ryhmien sisällä pelkistetyt ilmaukset eriteltiin sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen kokemuksiin. Pelkistetyt ilmaukset yhdistettiin ryhmissä alaluokkiin ja yläluokkiin tarvittaessa aineiston vaatimalla tavalla. Sosiaaliset ryhmät yhdistävä luokka oli lopulta korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen tuen ja kuormituksen kokemukset. Tutkimuksen luotettavuus on varmistettu perustelemalla tutkimuksessa tehdyt valinnat mahdollisimman läpinäkyvästi. Tutkimushaastatteluissa pyrittiin esittämään kysymykset avoimesti ja selkeästi ja edettiin sen mukaan, mitä haastateltava toi esille antamatta tutkijan oletusten tai mielipiteiden ohjata haastattelua. Myös analyysivaiheessa varmistettiin, että analyysi vastasi aidosti haastattelujen sisältöä. Analyysin kulku on havainnollistettu työssä vaihe vaiheelta. Haastattelututkimuksen yleistettävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi sen perusteella, vastaavatko tulokset vastaavia arkipäivän tilanteita. Moni masennuksesta kuntoutuva, niin opiskelija kuin muussakin roolissa oleva, voi löytää tutkimuksesta monia yhtymäkohtia omaan elämäänsä sosiaalisen tuen ja kuormituksen kokemuksiin liittyen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Pitkälä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.