University of Oulu

Tietoisuustaidot koulussa : hyvinvointiohjelmien näkökulma

Saved in:
Author: Väisänen, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303198
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Väisänen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tietoisuustaitojen opettamisesta koulussa on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Aihetta on tutkittu erityisesti lähivuosien aikana ja uutta tutkimusta tehdään jatkuvasti. Tietoisuustaitojen opettaminen koulussa tapahtuu usein tietoisuustaitopohjaisten hyvinvointiohjelmien muodossa. Tästä johtuen myös työni näkökulma painottuu kyseisistä hyvinvointiohjelmista tehtyihin tutkimuksiin. Ohjelmien tavoitteet ovat laajat yltäen oppilaiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisestä oppimistuloksien parantamiseen. Yleisiä tavoitteita ovat läsnäolo ja myötätunnon kehittäminen itseä kohtaan. Toimintamuodot vaihtelevat, mutta suurin osa ohjelmista on saanut vaikutteita Kabat-Zinnin kehittämästä MBSR-ohjelmasta. Tietoisuustaidot pohjautuvat buddhalaiseen meditaatioperinteeseen. Suomenkielinen käännös tietoisuustaidot on eräs englanninkielisen käsitteen mindfulness käännöksistä. Muita käännöksiä ovat esimerkiksi tietoinen läsnäolo, hyväksyvä läsnäolo ja tietoinen oleminen. Koulukontekstissa tietoisuustaitojen opettamista käsittelevässä kirjallisuudessa käsite tietoisuustaidot on nostettu muiden käsitteiden yläkäsitteeksi. Suomessa aiheesta on edelleen käynnissä tietoisuustaitoja kouluun tuova pioneerihanke Terve Oppiva Mieli. Hankkeen tavoitteena on tuoda tietoisuustaidot kaikkien opettajien ja oppilaiden ulottuville ja tuottaa tieteellisesti tutkitut tietoisuustaitopohjaiset ohjelmat opetuskäyttöön. Hankkeen tulokset ovat edelleen analysoitavana, mutta jo saadut alustavat tulokset ovat osoittautuneet lupaaviksi. Tietoisuustaitojen opettamisella on havaittu olevan runsaasti positiivisia vaikutuksia. Oppilaiden keskittymiskyky on parantunut tietoisuustaitojen harjoittamisen myötä. Tunteidenhallinnan parantumisesta ovat raportoineet sekä oppilaat että heidän vanhempansa ja opettajansa. Oppilaiden aggressiivinen käytös on vähentynyt selvästi jopa levottomissa ympäristöissä. Muutokset ovat vaikuttaneet koulujen yhteishenkeen ja ilmapiiriin niitä parantavalla tavalla. Oppilaiden kyky tunnistaa omia tunteitaan ja puhua niistä on parantunut ja vaikutukset ovat ilmenneet jopa itsetuhoisten ajatusten vähenemisenä. Tietoisuustaitojen opettamisella on lisäksi potentiaalinen mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden ennakkoluuloihin niitä vähentävällä tavalla. Tämä voi vähentää koulukiusaamista sekä ennakkoluuloihin perustuvaa suhtautumista. Kandidaatin tutkielmani ei anna valmiita ohjeistuksia, miten tietoisuustaitoja tulisi opettaa. Sen sijaan se kokoaa yhteen asiasta ympäri maailman tehtyä tutkimusta, joka tuo esille tietoisuustaitojen opettamisen potentiaalin ja merkityksen kouluyhteisön toiminnan ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vappu Väisänen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.