University of Oulu

Tiedon merkitys ja hyödyntäminen terveydenhuolon strategisessa johtamisessa muuttuvassa toimintaympäristössä

Saved in:
Author: Kallinen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812043214
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kallinen, 2018
Publish Date: 2018-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirkola, Heidi
Reviewer: Huhtakangas, Moona
Pirkola, Heidi
Description:
Julkishallinto sekä julkiset palvelut kuten terveydenhuolto ovat erityisen tarkastelun ja paineen alla vallitsevassa taloustilanteessa. Tilanteen tekee haasteelliseksi kasvavat palvelutarpeet ja niiden tuottamiseen tarvittavien resurssien väheneminen ja riittävyys. Terveydenhuollossa johtamisella pyritään kohdentamaan palvelut optimaalisesti sekä hyödyntämään olemassa olevat resurssit kustannustehokkaasti. Johtamisen merkitys tällaisessa tilanteessa ja ympäristössä on korostunut, samalla johtamisen näkökulma on fokusoitunut kohdentumaan toiminnan laatuun ja palvelutuotantoon suhteessa organisaation strategisiin tavoitteisiin. Eräs keskeinen tekijä johtamisessa liittyy tiedon merkitykseen ja hyödyntämiseen organisaation strategisessa johtamisessa. Terveydenhuollon organisaation johtamiseen liittyy olennaisesti palvelutuotannon suunnittelu, jotta palvelutuotannolla pystytään vastaamaan palvelujen kysyntään. Suunnittelu ja johtaminen edellyttää, että organisaatiolla on käytettävissään ajantasaista ja relevanttia tietoa. Organisaation strategia määrittää millainen tieto on organisaation menestymisen kannalta kriittistä. Terveydenhuollon strategisen tason johtamisessa tarvitaan tietoa liiketoiminnasta, toimialan eri tekijöistä, politiikan vaikutuksista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Organisaation tiedolla johtamisen tulee tähdätä siihen, että se palvelee organisaation toimintaa ja strategiaa. Tietoon, tietämykseen ja niiden hallintaan liittyvät tehokkaat prosessit ovat välttämättömiä tiedon hyödyntämisessä terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa. Strategisen tiedolla johtamisen tavoitteena terveydenhuollossa on tuottaa relevanttia tietoa päätöksentekijöille nykyhetkeen ja pitkällä aikavälillä. Tiedolla johtamisella voidaan parantaa merkittävästi terveydenhuollon organisaation tehokkuutta ja toimintakykyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Kallinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.