University of Oulu

Terveydenhoitolehden suhtautuminen lääkkeiden väärinkäyttöön ja huumeisiin vuosina 1930–1965

Saved in:
Author: Kyllönen, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812113263
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kyllönen, 2018
Publish Date: 2019-01-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Terveydenhoitolehden kirjoitukset lääkkeistä ja niiden väärinkäytöstä olivat huomattavan vähäisiä 1930-luvulla tarkastellessa Suomen senhetkistä huumetilannetta. Tietämys lääkkeistä ja niiden väärinkäytöstä oli suhteellisen heikkoa, eikä täten aiheesta kyetty kirjoittamaan.

Sota-ajan Suomessa lääkkeiden väärinkäyttö yleistyi lääkkeiden hoitokäytön seurauksena. Tästäkään huolimatta sota-ajan Terveydenhoitolehdissä ei kirjoitettu esimerkiksi morfiinin tai heroiinin sivuvaikutuksista. Kyseessä oli mitä ilmeisemmin tarkoitus ylläpitää kansakunnan moraalista selkärankaa. Sota-ajan jälkeen kirjoitukset lääkkeiden väärinkäytöstä ja huumaavista aineista yleistyivät huomattavasti. Artikkeleita julkaistiin runsaasti ja ne olivatkin usein sävyltään varoittavia ja pelottelevia.

1950-luvulla Terveydenhoitolehti pyrki artikkeleissaan reagoimaan Suomen huumetilanteen muutoksiin, kun uusia vaikutteita saapui ulkomailta. Tässä Terveydenhoitolehti onnistuikin hyvin, sillä artikkeleita julkaistiin huomattavasti aikaisempia vuosikymmeniä enemmän. Myös tietämyksen kehittyminen ja kriittisen suhtautumisen kasvu ovat nähtävissä 1950- ja 1960-lukujen Terveydenhoitolehtien lääkkeitä ja lääkkeiden väärinkäyttöä käsittelevissä artikkeleissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Kyllönen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.