University of Oulu

Intuitio matematiikan tehtävissä

Saved in:
Author: Glumoff, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812123267
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Glumoff, 2018
Publish Date: 2018-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenpää, Maarit
Reviewer: Järvenpää, Maarit
Salmi, Pekka
Description:
Intuitio on tieteellisissä yhteyksissä hyvin kiistelty käsite ja monissa tapauksissa intuitiivisen tiedon käyttöä pyritään välttämään sen harhaanjohtavan luonteen vuoksi. Intuitiolla on kuitenkin merkittävä rooli matematiikassa sekä uusien käsitteiden oppimisessa, että tehtävien ratkaisemisessa. Monissa tehtävissä intuitio on ihmiselle avuksi ja saa hänet uskomaan omaan ratkaisuunsa. Intuitiivinen ajattelu formaalin ratkaisun lisänä saa myös kyseenalaistamaan ja miettimään oman järkeilyn luotettavuutta. Joissain tehtävissä intuitio taas saattaa ohjata järkeilyn heti alussa väärään suuntaan ja formaalin ratkaisutavan käyttö unohdetaan. Intuitiivisten mallien avulla uusia käsitteitä voidaan konkretisoida ja ne saadaan liitettyä jo opittuihin asioihin. Intuitiiviset säännöt voivat auttaa ratkaisuun pääsemissä ja nopeuttaa vastauksen saamista. Intuitio myös vaikuttaa tehtävien koettuun vaikeuteen. Sama intuitiivinen ajatus voi toisessa tehtävässä edistää ratkaisua ja toisessa johtaa virheeseen. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten intuitiota ja siitä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää matematiikan opetuksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Helmi Glumoff, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.