University of Oulu

TrailerWin -ohjelmiston ominaisuudet

Saved in:
Author: Linna, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812133268
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Linna, 2018
Publish Date: 2018-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tarkoituksena on esitellä TrailerWin -ohjelman käytön mahdollisuuksia. Ohjelman ominaisuuksien esittelyssä käytetään neljää erilaista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää. Työhön on valikoitu erilaisissa tehtävissä toimivia ajoneuvoja, jotta ohjelman käytöstä saataisiin mahdollisimman laaja käsitys. Kaksi tutkittavista ajoneuvoista on mukana yliopiston tutkimuksissa ja kaksi ajoneuvoa on valikoitu monipuolistamaan ajoneuvojen valikoimaa ohjelman käytössä. Työn edetessä huomattiin, että ohjelmalla voidaan tehdä hyvin monipuolista katsastusmitoitusta erilaisille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille. Ohjelmasta löydettiin myös joitakin rajoittavia tekijöitä yhdistelmien mitoitukselle. Ohjelman lisäosilla saadaan tehtyä yksinkertaisesti kattavia erikoistarkasteluja erilaisille ajoneuvojen ominaisuuksille.
see all

Subject of work is to present the possibilities of using the TrailerWin program. Four different vehicles or tractor-trailer are used to show the program features. Different types of vehicles are selected for work in order to gain the widest possible understanding of the use of the program. Two of the vehicles are involved in university research and two vehicles have been selected to diversify the work. As the work progressed, it was noted that the program can be used to make a wide variety of vehicle surveys for different vehicles and tractor-trailers. There was also some limiting factors for the dimensioning of the combinations. The add-ons of the program can simply make comprehensive specialist reviews for different vehicle characteristics.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Linna, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.