University of Oulu

Arteesisen akviferin syntyyn ja veden laatuun vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Allonen, Oona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812183293
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Allonen, 2018
Publish Date: 2018-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomen talousvesien vedenotossa suositaan pohjavettä. Pohjaveden runsaan ja alati kasvavan käytön vuoksi on tärkeää tuntea pohjavesien muodostumiseen ja veden laatuun vaikuttavia maaperän ominaisuuksia. Tässä työssä esitellään yleisesti käytettyjä malleja, joilla veden ja pohjaveden liikettä maaperässä kuvataan. Lisäksi käydään läpi maapallon veden kiertokulkua, sillä on hyvä ymmärtää, mistä maaperään suotautuva vesi on peräisin ja mitkä tekijät, kuten sadanta ja haihdunta, vaikuttavat sen määrään ja määrän heittelyyn. Akviferityypeistä esitellään ensin yleisellä tasolla vapaapintaisen ja salpautuneen akviferin ominaisuuksia. Sitten esitellään esimerkinomaisesti Säkylänharju-Virttaankankaan akviferialuetta, jota luonnehtii jäätikkövirtausten väliin kerrostunut hyvin vettä johtava harjuydin ja lieveosien vettä salpaavat hienorakeiset kerrostumat. Toinen esimerkkinä esitelty alue on Kurikassa sijaitseva Kuusistonloukon pohjavesialue. Kurikan akviferialueen arteesisen pohjaveden alueelta kerätyn näytesarjan maakerroksista määritellään vettä todennäköisesti salpaavat kerrokset määrittämällä näytteille vedenläpäisevyydet. Pohjaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä nostetaan esille geologisia ja hydrologisia tekijöitä. Maaperän ominaisuuksista mineraalikoostumus vaikuttaa dramaattisesti veden happamoitumisherkkyyteen. Raekoostumus vaikuttaa paitsi haitta-aineiden suodattumiseen myös siihen, kuinka paljon suoloja liukenee maaperästä pohjaveteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Oona Allonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.