University of Oulu

Kvartsimaasälpähiekan käyttäytyminen alkalisidotun tiilen valmistuksessa

Saved in:
Author: Tarkka, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812193296
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tarkka, 2018
Publish Date: 2018-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin työssä tutkitaan, voidaanko sivutuotteena syntyvää rikastushiekkaa hyödyntää lisäämällä siihen sidosainetta ja polttamalla siitä tiiliä, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi rakennusteollisuudessa. Työn tavoitteena on tutkia missä lämpötiloissa tiilen polttamisen tulee tapahtua, jotta saavutettaisiin riittävä kestävyys ja muut ominaisuudet. Kokeissa näytekappaleita hehkutettiin eri lämpötiloissa, minkä jälkeen näytteiden mikrorakenne tutkittiin mikroskoopin avulla. Työn päätarkoituksena on selvittää, millainen faasirakenne voidaan saavuttaa hehkuttamalla näytteitä eri lämpötiloissa ja jäähdyttämällä ne takaisin huoneenlämpötilaan. Näytekappeleiden tutkiminen tapahtuu valomikroskoopin avulla näytteiden ollessa huoneen lämpötilassa. Tärkeimpänä tuloksena huomattiin, että mitä korkeammassa lämpötilassa näytettä on hehkutettu, sitä paremmin rikastushiekka ja sidosaine olivat sulaneet toisiinsa kiinni, niin kuin odotettiin. Saatuja tietoja voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan selvittää mm. näytekappaleiden muita ominaisuuksia, kuten vetolujuutta ja kestävyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Tarkka, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.