University of Oulu

Talouden megatrendit keskustatilan muovaajina : esimerkkinä Oulu

Saved in:
Author: Hamari, Joonatan1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812193301
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hamari, 2018
Publish Date: 2018-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Keskustojen elinvoimaisuutta on viime vuosikymmeninä tutkittu paljon etenkin perifeeristen alueiden näkökulmasta. Suomen kontekstissa keskeisinä tutkimuksellisina näkökulmina ovat olleet kaupungistuminen, syrjäseutujen autioituminen sekä valtiomuutos. Tässä tutkielmassa keskustatilan muutosta käsitellään neljän yleensä talouden näkökulmasta tarkastellun megatrendin — verkkokaupan, jakamis- ja alustatalouden sekä palvelullistumisen kautta. Kyseiset megatrendit ovat maantieteen ja aluekehityksen kannalta kiinnostavia niiden tilankäyttöä tehostavien sekä paikan merkitystä heikentävien tilallisten vaikutusten takia. Nämä neljä megatrendiä muodostavat yhteenkietoutuneen kokonaisuuden virtuaalisen tilan hyödyntämisen ja resurssitehokkuuden kautta: Alustapalvelut tarjoavat vertaisille virtuaalisen markkinapaikan, jonne he voivat tuoda sisältöä ja käydä sen avulla kauppaa. Usein alustat myös mahdollistavat jakamistalouden — esimerkiksi Airbnb sekä erilaiset autojenlainaussivustot tuovat yhteen verkkokaupan, jakamis- ja alustatalouden sekä palvelullistumisen, joka ilmenee maksun perimisenä resurssin käyttömahdollisuudesta, ratkaisusta ongelmaan konkreettisen ostetun tuotteen sijaan. Tämä taas nostaa tilan ja muiden resurssien käyttöasteita vähentäen niiden tarvittavia määriä, millä voidaan olettaa olevan heijastevaikutuksia tuotteiden kysyntään. Sitä kautta vaikutuksia on myös myymälöiden asiakasvirtoihin sekä edelleen siihen, mitä palveluita keskustat tarjoavat ja mikä niiden merkitys sekä tehtävä on osana aluerakennetta ja ihmisten elämää. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja Oulun esimerkkitapauksen käsittelystä. Tarkastelun kohteina on uutisartikkeleita sekä Oulun kaupungin strategia Valovoimainen Oulu 2026. Ne antavat viitteitä siitä, että Oulussa verkkokaupan, jakamis- ja alustatalouden sekä palvelullistumisen vaikutukset ovat huomattavissa eri toimialojen tilallisessa jakautumisessa. Keskustan tilankäyttö on painottunut yhä enemmän paikkasidonnaisiin palveluihin, kuten kuntosaleihin, ravintoloihin, lääkäriasemiin ja parturi-kampaamoihin. Oulun kaupunki pyrkii strategia-asiakirjojen mukaan kehittämään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä muun muassa täydennysrakentamisen keinoin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonatan Hamari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.