University of Oulu

Systemaattinen katsaus skitsofreniasta toipumisesta

Saved in:
Author: Majuri, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812213316
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Majuri, 2018
Publish Date: 2019-01-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Miettunen, Jouko
Jääskeläinen, Erika
Reviewer: Jääskeläinen, Erika
Penttilä, Matti
Penttilä, Matti
Description:

Tiivistelmä

Skitsofrenian toipumisprosentti ei ole noussut vuosien saatossa. Viimeisimmän, vuonna 2013 julkaistun meta-analyysin mukaan noin joka seitsemäs skitsofreniaa sairastava toipuu siten, että henkilö voi hyvin sekä oiretason, että sosiaalisen tai ammatillisen toimintakyvyn kannalta. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli selvittää, pitääkö tämä tulos edelleen paikkaansa vai onko toipumisen yleisyydessä tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana?

Systemaattinen kirjallisuushaku tehtiin maaliskuussa 2018 PubMed-tietokannassa hakulausekkeella: (((schizo*[Title] OR psychotic[Title] OR psychoses[Title] OR psychosis[Title]) AND (recovery[Title] OR remission[Title] OR outcome*[Title] OR course[Title] OR prognosis[Title] OR longitudinal[Title] OR follow-up[Title])) OR ((schizophrenia[Title/Abstract] AND (recovery[Title/Abstract] OR remission[Title/Abstract])))) sekä rajauksella vuodesta 2011 hakupäivämäärään. Vain havainnolliset tutkimukset sisällytettiin katsaukseen mukaan. Vasteen piti sisältää sekä kliinisen, että sosiaalisen/toiminnallisen toipumisen ulottuvuuksia ja ainakin toisen näistä toipumisen statuksista täytyi olla kestänyt vähintään kahden vuoden ajan.

2905:stä hakutuloksesta lopulta viisi artikkelia valikoitui kriteereiltään tähän katsaukseen sopiviksi. Näiden tutkimusten tuloksista laskettu skitsofrenian toipumisprosenttien mediaani oli 12,4 % ja vaihteluväli 2,9–16,0 %. Mikäli näiden artikkeleiden perusteella lasketun skitsofreniasta toipumisen mediaanin suhteuttaa aiemman laajan ja eri vuosikymmeniä käsittelevän meta-analyysin kokonaistuloksiin, toipumisprosentti on samaa luokkaa kuin aiemmin eli toipumisen yleisyydessä ei olisi tapahtunut muutoksia viime vuosien aikana. Kuitenkin, mikäli tämän tutkimuksen tulokset suhteuttaa samaisen meta-analyysin lähivuosikymmeniä koskevien artikkeleiden toipumisen määriin, skitsofreniasta toipumisessa on saattanut tapahtua pientä edistystä viime aikoina. Alkuperäisjulkaisujen määrä jää kuitenkin niin pieneksi, ettei mitään varmoja johtopäätöksiä pystytä vetämään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Majuri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.