University of Oulu

Kannettavan XRD-analysaattorin soveltuvuus kriittisten mineraalien tunnistamiseen kentällä

Saved in:
Author: Koskinen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812213317
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Koskinen, 2018
Publish Date: 2019-01-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lunkka, Juha
Sarala, Pertti
Reviewer: Strand, Kari
Sarala, Pertti
Description:

Tiivistelmä

Vuosina 2016–2018 toteutetussa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämässä, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamassa Indika-projektissa tutkittiin uusien, automatisoitujen ja on-site-tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kriittisten mineraalien ja metallien etsintään. Yhtenä menetelmänä tutkimuksessa oli kannettava XRD- eli röntgendiffraktioanalysaattori (pXRD). Tässä työssä on tarkoitus vertailla kannettavalla Olympus Terra XRD-analysaattorilla saatuja tuloksia muilla analyysimenetelmillä, kuten kannettavalla XRF-analysaattorilla, laboratorio-XRD:llä sekä FE-SEM-tekniikalla saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa arvioidaan pXRD:n käyttökelpoisuutta sekä mahdollisuuksia ja rajoitteita kriittisten mineraalien tunnistamisessa kentällä, ja samalla testataan kriittisten mineraalien esiintymistä eri raekokoluokissa ja eri rikastusasteilla. Kenttärikastusmenetelminä tutkimuksessa olivat spiraalirikastin (ns. kultakoira) ja Knelson-separaattori.

Kannettavan XRD-analysaattorin tuottamat kuvaajat jäävät tarkkuudessa ja XRD-piikkien sijainnin kannalta tärkeässä 2θ-kulma-alueen laajuudessa jälkeen laboratorio-XRD-analysaattoreiden kuvaajista. Niistä pystyy kuitenkin luotettavasti tunnistamaan tavallisimmat mineraalit sekä tietyin edellytyksin myös erikoisempia mineraaleja. REE-mineraalien tunnistaminen vaatii tarkoitukseen suunnitellun rikastusprosessin sekä XRD-analyysiä tukevaa, muilla menetelmillä saatua dataa. Esimerkiksi kannettavalla XRF-analysaattorilla saatuja alkuainepitoisuuksia voidaan käyttää XRD-tulosten vahvistamisessa. Luotettavaa kvantitatiivista analyysiä ei kannettavan XRD:n tuottamasta kuvaajasta ole mahdollista saada, ainakaan perehtymättä tarkemmin analyysiohjelmistoihin, standardinäytteiden käyttöön ja osuuksien laskennassa käytettyjen kerrointen määritykseen.

Olympus Terra pXRD-analysaattorin käyttöä testattiin kenttäolosuhteissa Vuotsossa, Mäkärän Au-REE-mineralisaation alueella, Soklissa, Kyörtesselän karbonatiittiesiintymässä (P-REE) sekä Vuolijoella, Mustikkakankaan REE-esiintymän alueella. Tutkimuspartnereina toimivat GTK, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Tutkimuksen rahoittajia puolestaan ovat EAKR, Oxford Instruments, Suomen Kaivosyrittäjät ry ja Lapin Kullankaivajain Liitto.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Koskinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.