University of Oulu

Kohdunkaulan syövän biologinen tausta

Saved in:
Author: Karhunen, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812223319
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Karhunen, 2018
Publish Date: 2019-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn aiheena on kohdunkaulan syöpä, joka on maailmanlaajuisesti naisten toisiksi yleisin syöpäsairaus. Työn tavoitteena oli koota yhteen kohdunkaulan syöpään vaikuttavia biologisia tekijöitä sekä siihen liittyviä muutoksia elimistössä. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen muodossa.

Työssä käydään läpi yleisesti syövän syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavia biologisia tekijöitä sekä tarkastellaan kohdunkaulan syövän taustoja biologisesta näkökulmasta. Työssä käsitellään myös HPV-virusta, joka on kohdunkaulan syövässä tärkein taustatekijä, sekä sen roolia kohdunkaulan syövän synnyssä.

Ihmisen papilloomaviruksen biologiaa tutkimalla on pystytty kehittämään mm. HPV-testi ja HPV-rokote. Ne ovat suhteellisen uusia menetelmiä ja välineitä kohdunkaulan syövän esiintyvyyden laskemiseen. Perinteisempiä menetelmiä HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän seulonnassa ja hoidossa ovat sytologia ja histologia, joiden avulla soluja ja niiden järjestäytymistä kudoksessa voidaan tarkastella mikroskooppisesti. Työssä käydään läpi näiden eri menetelmien taustoja biologian näkökulmasta.

Lopuksi työssä esitellään HPV-infektion ja kohdunkaulan syövän eri vaiheiden aiheuttamia sytologisia ja histologisia muutoksia elimistössä. Syto- ja histologisia muutoksia on pyritty havainnollistamaan virtuaalimikroskooppikuvien avulla.

Abstract

The topic of this thesis is cervical cancer which is the second most common cancer in women worldwide. The aim of this thesis was to review biological factors related to cervical cancer and the changes it causes in the human body. This thesis is in a form of literature review.

Cancer in general, how it arises and develops and cervical cancer in specific are some of the themes of this thesis. One of the themes is the human papilloma virus which is the major cause of cervical cancer.

Studying the biology of HPV has lead to some new approaches such as HPV-test and HPV-vaccine which are relatively new tools in prevention of cervical cancer. More traditional methods in HPV- and cancer screening are cytology and histology, which allow microscopic view of the cells and their organization in tissues. In this thesis these methods are elaborated from a biological point of view.

Cytological and histological changes due to HPV-infection and cervical cancer together with its precursors are being discussed in the last chapter. In addition to description there are images from virtual microscope which aim to demonstrate these cytological and histological changes.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Karhunen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.