University of Oulu

Kohti sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta

Saved in:
Author: Käenmäki, Juulia1; Matero, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812223320
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Käenmäki; K. Matero, 2018
Publish Date: 2019-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on selventää, mitä sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan. Lisäksi tarkastelemme millaisia keinoja sen saavuttamiseksi edellytetään sekä miten sen tarpeellisuutta perustellaan. Erityisesti pyrimme tarkastelemaan, miten sukupuolisensitiivisyyttä voidaan vahvistaa esimerkiksi tilanteissa, joissa pyritään muuttamaan jo olemassa olevia toimintatapoja.

Tarkastelemme aihetta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016), aiheeseen liittyvän kirjallisuuden sekä väitöskirjatutkimusten valossa. Näin ollen teemme kuvailevan, integroivan kirjallisuuskatsauksen. Tarkastelemme Värtön (2000), Lappalaisen (2006), Eidevaldin (2009), Ylitapio-Mäntylän (2009) sekä Odenbringin (2010) väitöskirjatutkimuksia, jotka liittyvät aiheeseemme. Täten perehdymme sekä kotimaisiin että kansainvälisiin tutkimuksiin. Keskitymme 2000-luvulla tehtyihin tutkimuksiin muun muassa luotettavuuden takia.

Kirjallisuuden pohjalta selviää, että sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutuminen on pitkälti kiinni kasvattajan toimintatavoista ja toiminnasta. Varhaiskasvatuksessa muun muassa leikin ohjaamisessa ilmenee sukupuolittavia käytänteitä. Dokumentointi ja leikin havainnointi korostuvat aineistoja tarkasteltaessa. Kirjallisuudessa korostuu kasvattajan tiedostamattomat sukupuolittavat käytännöt, jotka tulee tiedostaa, jotta sukupuolisensitiivinen kasvatus voi toteutua. Ei kuitenkaan riitä, että kasvattaja pyrkii yksinään toimimaan sukupuolisensitiivisyyttä vahvistaen. Se edellyttää koko kasvatusyhteisön osallisuutta sekä asenteiden muutosta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Käenmäki; Katariina Matero, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.