University of Oulu

The application of solar photovoltaics in the extreme North

Saved in:
Author: Herva, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901091013
Language: English
Published: Oulu : K. Herva, 2019
Publish Date: 2019-01-09
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sarpola, Arja
Calo, Antonio
Reviewer: Sarpola, Arja
Calo, Antonio
Description:
In this work the applicability and profitability of using solar photovoltaic systems in the extreme north was investigated. This was done by considering the positive and negative effects of long, cold and snowy winters can have on operation of photovoltaic systems. The focus was on difficulties that snow can cause to production when on top of the solar modules, but also on how much extra production can be had during the spring with higher ground reflectance caused by the snow. Economic evaluation was also done to see if the photovoltaic systems can be profitable in the circumpolar region. Two case studies located in Enontekiö, Finland were modeled using Sketchup, and the solar PV systems’ yearly productions for these models were simulated using Skelion. Further, Homer Energy was used to simulate the daily consumption and production profiles of these case studies. Homer was also used further to simulate the increased production due to higher ground reflectance. Finsolar economic evaluation tool was used to calculate payback times of the simulated systems. Lastly, literature review was done on operation of PV systems and on the impact of snow. Focus was in particular on clearing the snow from the solar arrays. The work established that PV systems were found to be economically feasible in the extreme north, although with longer payback times than in southern locations. The harsh weather conditions of the arctic region call for more careful planning of the system. There is still a need for innovations and better practices to increase the electricity production of photovoltaics. The results of this work are applicable to other northern, remote and sparsely populated locations. It is expected that the outcome could provide a motivation for building pilot PV systems in the extreme north, in order to progress research in the subject.
see all

Tässä diplomityössä selvitettiin aurinkosähkön kannattavuutta ja toimivuutta pohjoisissa kunnissa. Tarkastelun alla olivat pitkän, kylmän ja lumisen talven vaikutukset aurinkosähkön tuotantoon. Erityisesti lumen aiheuttamiin vaikutuksiin, niin negatiivisiin kuin positiivisiin, kiinnitettiin huomiota. Lumesta on luonnollisesti haittaa silloin kun sitä on paksuna kerroksena aurinkopaneelin päällä, mutta siitä voi olla myös hyötyä kevättalven aurinkoisina päivinä maan kautta esiintyvän lisäheijastuman muodossa. Lisäksi tehdyn taloudellisen tarkastelun tavoitteena oli selvittää voivatko aurinkosähköjärjestelmät olla ylipäätään taloudellisesti kannattavia arktisella alueella. Kaksi esimerkkikohdetta Enontekiön kunnan alueelta Hetan kylästä mallinnettiin ensin käyttäen Sketchup-ohjelmistoa. Skelionia, joka on Sketchupin liitännäinen, käytettiin aurinkosähköjärjestelmien mitoittamiseen mallinnettujen rakennusten katoille sekä vuosittaisien sähkötuotantojen simuloimiseen. Lisäksi käytettiin Homer Energy -ohjelmistoa sekä tunnittaisten sähköntuotanto- ja sähkönkulutusprofiilien luomiseen, että maan kautta heijastuvan säteilyn lisäävän vaikutuksen arvioimiseen vuoden lumisena aikana. Simuloitujen aurinkosähköjärjestelmien kannattavuutta tarkasteltiin käyttäen Finsolarin aurinkosähkön kannattavuuslaskuria. Työn teoria osuutta varten tarkasteltiin sääolosuhteiden ja erityisesti lumen vaikutusta tuotantoon, sekä keinoja aurinkopaneelien pitämiseen lumettomina tuotannon maksimoimiseksi. Tulosten pohjalta voidaan todeta, että aurinkosähköjärjestelmät voivat olla taloudellisesti kannattavia ja toimivia ratkaisuja myös arktisella alueella Järjestelmien takaisinmaksuajat ovat tosin pidempiä kuin aurinkoisemmilla ja eteläisemmillä alueilla. Vaativat sääolosuhteet tulisi myös ottaa huomioon niin järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa kuin käytön aikanakin. Aurinkosähköjärjestelmien sähkön tuotantomäärien parantamiseksi, näissä arktisen alueen vaativissa olosuhteissa, on edelleen kysyntää uusille innovaatioille ja paremmille käytännöille. Työn tuloksia voidaan soveltaa myös muilla syrjäisillä, pohjoisilla ja harvaan asutuilla alueilla. Tulosten odotetaan myös toimivan motivaationa pilottihankkeiden käynnistämiseksi arktisilla alueilla, joka mahdollistaisi aiheen tutkimisen jatkamisen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Herva, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.