University of Oulu

Paristokäyttöisen herätyskellon liittäminen lähiverkkoon

Saved in:
Author: Afflekt, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901091031
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Afflekt, 2019
Publish Date: 2019-01-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin työ käsittelee mekaanisen paristokäyttöisen herätyskellon liittämistä lähiverkkoon, sekä sen tuomia kellon lisäominaisuuksia. Työssä käydään läpi kelloon lisättyjen ominaisuuksien suunnitteluprosessi ja selvitetään niihin liittyvää teknistä taustatietoa. Kellon suunnitellut lisäominaisuudet ovat: herätysajan säätäminen, kesä- ja talviajan vaihtaminen sekä kellonajan tarkkana pitäminen. Työssä tarkastellaan myös suunnitellun laitteen lopputulosta, lisäominaisuuksien toimivuutta sekä vaihtoehtoisia menetelmiä lopputuloksen parantamiseksi. Työssä toteutettu laite ei onnistunut täysin suunnitellun mukaisesti. Suunnitellut elektroniset ja ohjelmistolliset ominaisuudet saatiin toteutettua lähes halutunlaisesti, mutta kellon heikon mekaniikan ansiosta komponenttien integrointi kelloon epäonnistui osittain.

Connecting battery operated alarm clock to local area network

Abstract

This bachelor’s thesis is about connecting mechanical, analogous, battery operated alarm clock into local area network, making it a sort of IoT-device. Making device IoT capable also includes adding features such as: automatic time calibration and possibility to move clock pointers over LAN from the website. This thesis describes the design process and components required to make clock operational. Last part of this text consists of topics which discusses how the work was succeeded, also potential development targets and solutions are being talked about. Overall the work did not fully achieve the desired level as planned. Electronics and software parts were quite successful, but the integration of motors into surface of the clock was not successful due to weak mechanics of the clock.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Afflekt, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.